Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibimiz Kurumsal Risk Yönetimi konusunda size yardımcı olur.

Kurumsal Risk Yönetimi hedeflerinizde yanınızdayız

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri bölümünde çalışan profesyonellerimizle birçok yerel ve uluslararası şirkette organizasyon çapında iç denetim, iç kontrol, dizayn ve etkinlik testleri, risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve katma değer yaratmak amacıyla yönetim kurulları, denetim komiteleri, risk komiteleri ve diğer üst yönetim fonksiyonları ile birlikte çalışıyoruz.

 

KPMG Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibi, etkin bir iç denetim ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, var olan iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, iş ve operasyon modelindeki süreçlerde risklerin analiz edilmesi, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi ve uyum yönetimi sistemlerinin kurulması veya geliştirilmesi ile aile şirketlerinin kurumsallaşması konularında hizmetler sunmaktadır.

 

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Şirketler hedeflerine ulaşma yolunda bir takım risklerle karşılaşmaktadır. Bu riskleri bilmek ve şirket stratejileri ile karar alma süreçlerine entegre etmek hedeflere ulaşılmasını mümkün kılmaktadır. KPMG Türkiye olarak müşterilerimize hedeflerine ulaşmalarını engelleyebilecek risklerini belirlemek ve yönetmek üzere bir risk yönetimi programı oluşturulması ve programının sürekliliğinin sağlanması konularında destek olmaktayız.

Kurumsal risk yönetimi konusunda tecrübeli ve mesleki sertifikalara sahip uzman ekibimizle sizlere aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz:

 • Temel risk stratejisinin ve risk analiz metodolojisinin belirlenmesi,
 • Kurumsal risk yönetimi faaliyetlerinin etkinliğinin ve olgunluk seviyesinin analizi,
 • Şirket çapında kurumsal risk yönetimi programının ve çerçevesinin oluşturulması,
 • Kurumsal risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi,
 • Kurum risk envanterlerinin ve risk haritalarının oluşturulması,
 • Kurum risklerinin sistemler üzerinde takip edilmesine ilişkin uygulamaların hayata geçirilmesi,
 • Anahtar risk göstergelerinin belirlenmesi,
 • Kurumsal risk yönetimi eğitimlerinin verilmesi,
 • Risk komitesi yapılanmasına destek olunarak risk komitesi yönetmeliği oluşturulması,
 • Risk komitesi rapor formatının oluşturulması,
 • Risk yönetimi kılavuzunun hazırlanması ve risk yönetimi organizasyon yapısı, rol ve sorumlulukların belirlenmesi.

 

Yönetişim, Risk ve Uyum Alanındaki Diğer Hizmetlerimiz:

 • İç Denetim Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması
 • İç Kontrol Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kalite Güvence Değerlendirmesi
 • SOX Uyum Danışmanlığı
 • Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
 • Bayi ve Distribütör Denetimi
 • Sürekli Denetim ve Sürekli Gözetim
 • Yazılım Lisans Denetimi
 • Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)
 • Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma
 • Süreç Olgunluk Analizi
 • Süreç İyileştirme ve Dönüşümü
 • İş Gücü Verimliliği ve Süreç Otomasyonu
 • Süreç Performans Yönetimi
 • Kurumsal Check Up
 • Kurumsal Yönetim ve Uyum

Bize ulaşın