Teknoloji Etkinleştirme

Teknoloji Etkinleştirme

KPMG Teknoloji Etkinleştirme ekibi, doğru teknolojiyi-ürünü-tedarikçiyi seçme, projelendirme ve ürün geliştirme danışmanlığı vermektedir.

KPMG Teknoloji Etkinleştirme ekibi, doğru teknolojiyi-ürünü-tedarikçiyi seçme, projelendir

Teknolojinin kurumların stratejilerini gerçekleştirmedeki katkısı her geçen gün artıyor. Dönüşüm projelerinin en önemli ve en sor adımlarını teknoloji ve veri kısımları oluşturuyor.

Diğer bir yandan teknolojideki ilerleme hızı baş döndürücü… Tüm yenilikleri takip etmek, her ürünü ve tedarikçiyi tanımak, tüm teknolojilere hakim olmak neredeyse imkansız.

İş problemlerinin çözümünde doğru teknolojiyi-tedarikçiyi-ürünü konumlandırabilmek, sonra bunları başarılı bir şekilde uygulayabilmek her geçen gün zorlaşıyor.

KPMG Technology Enablement ekibi tam da bu amaçla müşterilerinin doğru teknolojiyi-ürünü-tedarikçiyi seçebilmesi, bunları başarılı bir şekilde projelendirebilmesi ve gerekirse müşteriye özel olarak ürün geliştirilmesi için kurulmuş bir ekiptir.

Ekip her sektörden farklı deneyimlerde konu uzmanlarını, farklı teknoloji tedarikçisi firmalarda kariyer yapmış ve yine değişik teknolojilerde bilgi sahibi olan kişileri barındırmaktadır. Atchitects, full-stack developers, designers, testers, Project managers ve business analysts’lerden oluşmaktadır ve aşağıdaki konularda hizmet vermektedir.

 

Regülasyon Teknolojileri: Son yıllarda artan regülasyonel baskılar kurumların teknoloji alanında da büyük dönüşümler yapmasını gerektirmektedir. Özellikle KVKK, IFRS regülasyonları, SPK tebliği gibi değişikliklerin teknoloji baskısı büyüktür.

Regülasyonel dönüşümlerde iki ana adım bulunur: 1- Business dönüşümü 2- Teknolojik dönüşüm

KPMG her iki dönüşümü de bütünsel olarak sunar. Bütünsel yaklaşım başarının anahtarıdır.

Teknoloji dönüşümünde, ürünleri yakından tanıyan, uzun yıllardan beri kullanan/implemente eden ekibimiz en doğru uygulamayı garanti ederken, KPMG metodolojileri ve partner ekosistemi doğru çözümü konumlandırmayı sağlar.

 • Uçtan uca regülasyona uyum
 • Doğru çözümün seçilmesi
 • İmplementasyon hizmetleri
 • Yazılım geliştirme hizmetleri

 

Yazılım Geliştirme: KPMG yazılım geliştirme ekibi son teknolojilerde kendini sürekli geliştiren dinamik bir ekiptir. Data, analitik siber güvenlik vb. diğer ekipler ile işbirliği içerisinde olarak kurumunuzun iş ihtiyaçları için en uygun olan teknoloji çözümünü yazılım geliştirme projesine uygulayacaktır.

 • Uçtan uca yazılım geliştirme
 • Mevcut yazılımların uyarlanması
 • Sektöre özel çözüm geliştirilmesi
 • Mobil uygulama geliştirme
 • Prototiplendirme ve diğer dizayn hizmetleri

 

Teknoloji uzmanlıklarımız

 

Yazılım Dili

Web Geliştirme

Framework

Platformlar

Veri Tabanı

Javascript

.Net Core

.Net Core

Hadoop

Oracle

C#

.Net X

.Net X

Spark

MongoDB

Phyton

Java

Spring

SAS Base

MS SQL

R

React

 

Hive

Cassandra

PL/SQL

Angular

 

Docker

 

Typescript

Bootstrip

 

 

 

 

Django

 

 

 

 

Ruby & Rails

 

 

 

 

İmplementasyon: Uzun yıllardan beri başta finans olmak üzere tüm sektörlerde birçok ürünün uygulanmasında KPMG teknoloji ekibi başarı ile projeyi yüklenmiştir. KPMG teknoloji uzmanlarının farklı teknolojilerdeki uzmanlığı, ürünleri ve sistemleri deneyimlemiş olmaları, KPMG’nin hem global hem de yerel olarak büyük teknoloji tedarikçisi firmalar ile ortaklığı olması başarılı implementasyonda önemli faktörlerdir.

Teknoloji implementasyonunu yaparken, business implementasyonunu da KPMG’nin yapması ekipler arasında sinerji oluşturmakta ve daha verimli sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. Bütünsel yaklaşımımız ve tecrübemiz başarımızın anahtarıdır.

 • Implementasyon stratejisi ve planı geliştirme
 • Mimari tasarım
 • Fonksiyonel ve sistemsel analiz
 • Yazılım çözümlerinin çevresel sistemlere entegre edilmesi
 • İmplementasyon için gerekli ek geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Test
 • Ölçeklendirme
 • Veri aktarım hizmetleri (ETL) 

 

Teknoloji implementasyonunda KPMG’nin hem global hem de yerel partner ekosistemi ek önemli güçlerinden birini oluşturmaktadır. Bunlardan bazıları:

 • SAS
 • IBM
 • Microsoft
 • Oracle

KPMG ortaklarının ürünlerini yakınen tanımakta, bu ürünlerin başarı ile uygulanmasını sağlamaktadır.

 

Program ve proje yönetimi: Başarılı bir teknolojik dönüşümün anahtarı etkin proje/program yönetimidir. KPMG’nin proje yönetimi becerisi, uzun yıllar boyunca birçok büyük ölçekli uluslararası büyüklükte projeyi yöneterek kazandığı deneyimi ile oluşmuştur. Bu know-how ile KPMG başarılı bir teknoloji projesini garanti altına alır.

 • Agile and waterfall methodologies
 • Sector specific Project management frameworks
 • Track deliverables
 • Integrate all stakeholders
 • Be central communication hub
 • Monitor and control all processes
 • Measure performance of the program/project
 • Report program/project
 • Manage issues and changes

Ekibin sahip olduğu ITIL, TOGAF, Scrun, PMP vb. farklı alanlardaki framework bilgileri veya sertifikasyonlar başarılı proje yönetiminde kilit rol oynamaktadır.

 

Ürün/tedarikçi seçimi: İş problemlerinin çözümü için doğru teknoloji ürününün / tedarikçisinin seçimi, başarılı bir proje için ilk adımdır. KPMG’nin uyguladığı kabul görmüş yöntemleri kurumunuzun iş problemine en doğru şekilde cevap verecek olan tedarikçinin/ürünün seçiminde kilit rol oynar.

KPMG’nin bütün sektörlerde deneyimli olan konu uzmanları ürünleri ve tedarikçileri yakından tanır ve kurumunuza doğru seçimi yapmak konusunda en değerli know-how’ı sunar.

 • Çözüm stratejisinin ve kapsamının oluşturulması 
 • RFP / RFI hazırlığı 
 • Çözüm/Vendor değerlendirmesi 
 • Çözüm/Tedarikçi seçimi 
 • POC’lerin yürütülmesi 

Bize ulaşın