Finansal Hizmetler Danışmanlığı

Finansal Hizmetler Danışmanlığı

KPMG Finansal Hizmetler Danışmanlığı, finansal risk yönetimi alanında geniş kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

Finansal risk yönetimi alanında geniş kapsamlı hizmetler sunuyoruz..

Finansal riske ilişkin küresel kaygılar artmaktadır. Bu ortamda, her tür ve büyüklükteki işletmeler, uyumluluk taleplerini karşılayan, daha iyi karar vermeye ve performansı artırmaya yönelik güçlü finansal risk yönetimi çerçeveleri talep etmekte ve aynı zamanda finans sektöründe önemli ticari ve düzenleyici gelişmeler şirketlerin finans, aktüerya, risk ve sermaye yönetimi uygulamalarını geliştirmesini zorunlu kılmaktadır.

 

Şirketler yerel düzenleyicilerin artan taleplerini karşılamak ve bazı durumlarda küresel sermaye standartlarına hazırlanmak zorundadır. KPMG Finansal Hizmetler Danışmanlığı olarak uluslararası bankaların, sigorta şirketlerinin, varlık yöneticilerinin,  kurumsal ve kamu müşterilerinin karşılaştıkları riskleri tanımlamasına, değerlendirmesine, yönetmesine, raporlamasına ve aynı zamanda yeni yönetmeliklerin etkisini anlaması ve uygulamasına destek oluyoruz.

 

 • UFRS 9 Sınıflandırma ve Ölçme ve Değer Düşüklüğü Uygulaması
 • UFRS 9 Sınıflandırma ve Ölçme ve Değer Düşüklüğü Model Validasyonu
 • UFRS 9 Kapsamında Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılması
 • ISEDES Validasyonu
 • IDD Model Validasyonu
 • Türev Finansal Araçlar Değerlemesi
 • Riskten Korunma Muhasebesi
 • UFRS 13 Kapsamında Gerçeğe Uygun Değer Hesaplaması
 • Kredi Riski Derecelendirme Modellemesi
 • Borç ve Özkaynak Bileşenlerinin Ayrılması
 • UFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Uygulaması
 • Finansal raporlama standartlarına uyum
 • Rezerv hesaplama ve inceleme hizmetleri
 • Sorumlu Aktüerlik hizmetleri
 • Finansal modelleme hizmetleri
 • Aktüerya süreç ve sonuçların kapsamlı denetimi
 • Birleşme, satın alma ve satış süreçlerinde destek hizmetleri
 • Aktüerya departmanı destek hizmetleri
 • Destekten yoksun kalma/iş gücü kaybı tazminatı hesaplama hizmetleri

 

Bize ulaşın