Kerem Vardar

Finansal Hizmetler ve Bankacılık Sektör Lideri, Şirket Ortağı

KPMG Türkiye

18 ayı New York’ta olmak üzere finansal hizmetler sektöründe 10 yılı aşkın tecrübesi vardır. Müşteri portföyü çoğunlukla hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösteren banka ve diğer finans kurumlarından oluşmaktadır. UMS eğitimleri hazırlamış (özellikle UMS 39, UMS 32 ve UFRS 7) ve bu eğitimleri Sermaye Piyasaları Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu denetçilerine sunmuştur. Türkiye’deki muhasebe uygulamaları ve SPK Finansal Raporlama Standartları’nın yanı sıra UFRS ve US GAAP konularında tecrübe sahibidir. Riskten korunma muhasebesi (Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Koruma ve Nakit Akış Riskinden Korunma) konusunda danışmanlık hizmeti sağlamıştır. KPMG Türkiye'de Finansal Servisler Sektör Lideri olarak görev almaktadır.

 • Finansal Yönetim
 • Hızlı Büyüyen Pazarlar
 • KOBİ
 • Küçük Şirketler
 • Mali yönetim, kontrol, risk ve uyumluluk
 • Risk yönetimi
 • Ulusal Pazarlar
 • Uluslararası Pazarlar
 • Koç Üniversitesi, Matematik ve İşletme (Çift Ana dal), 2004

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

 • SPK Bağımsız Denetim Lisansı