Gizlilik

Gizlilik

Son güncellenme 17 Mart, 2023

GİZLİLİK POLİTİKASI

Bize emanet edilen bilgilerin gizliliğini ve mahremiyetini korumaya kendimizi adadık. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere yürürlükteki Veri Koruma Mevzuatına uymaktayız. Haklarınız, hangi bilgileri topladığımız, bunları nasıl kullandığımız ve koruduğumuz hakkında bilgi edinmek için lütfen bu Gizlilik Politikasını okuyun.

Bu web sitesi, KPMG International Limited'e (“KPMG International”) bağlı, bağımsız üye firmalardan oluşan KPMG International organizasyonunun bir üyesi olan KPMG Türkiye tarafından işletilmektedir.

İçerik

1. Biz kimiz?

2. Gizlilikle ilgili sorularınız veya endişeleriniz için kiminle iletişime geçebilirsiniz?

3. Kişisel verileri nasıl topluyoruz?

4. Hangi kişisel veri kategorilerini topluyoruz?

5. Kişisel verileri işlemek için hangi hukuki sebeplere dayanıyoruz?

6. Kişisel verilere neden ihtiyacımız var?

7. Kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşıyor muyuz?

8. Kişisel verilerinizi Türkiye dışına aktarıyor muyuz?

9. Çerez kullanıyor muyuz? Kişisel bilgileri otomatik olarak mı topluyoruz?

10. Veri koruma haklarınız nelerdir?

11. Kişisel veri güvenliğini nasıl sağlıyoruz?

12. Kişisel verileri ne kadar süreyle saklıyoruz?

13. Başka web sitelerine bağlantı veriyor muyuz?

14. Bu gizlilik politikasını değiştirecek miyiz?

Çerez politikamıza ve aydınlatma metnimize de aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çerez Politikası (A.2)

Aydınlatma Metni

1. Biz kimiz?

Bu Gizlilik Politikası, KPMG Türkiye* (birlikte "KPMG", "biz" veya "bize") için geçerlidir

2. Gizlilikle ilgili sorularınız veya endişeleriniz için kiminle iletişime geçebilirsiniz?

Bu Gizlilik Politikası veya kişisel verileri nasıl işlediğimiz hakkında sorularınız veya yorumlarınız varsa, aşağıdaki adresten iletişime geçebilirsiniz.

KPMG Türkiye

Levent, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9, 34330 Beşiktaş/İstanbul

tr-dldpo@kpmg.com

Veri işleme uygulamalarımız hakkında sahip olabileceğiniz endişeleri bildirmek için Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile iletişime geçebilirsiniz:

3. Kişisel verileri nasıl topluyoruz?

Direkt olarak: Kişisel verileri; bize kartvizitlerini sağlanması, çevrimiçi formların doldurulması, haber bültenleri ve tercih merkezimize abone olunması, web seminerlerine kaydolunması, düzenlediğimiz toplantılara veya etkinliklere katılım sağlanması gibi çeşitli şekillerde kişilerden doğrudan alıyoruz. Kişisel verileri; örneğin bir iş ilişkisi kurulması, bir sözleşme yoluyla profesyonel hizmetler sunulması veya barındırılan yazılım uygulamalarımız aracılığıyla doğrudan da elde edebiliriz.

Dolaylı olarak: İşe alım hizmetleri ve müşterilerimiz dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan kişiler hakkında dolaylı olarak kişisel veriler elde edebiliriz. Ticari müşterilerimizi, potansiyel müşterilerimizi, abonelerimizi ve bireyleri daha iyi anlamak ve onlara hizmet etmek, yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek veya meşru çıkarlarımızı sürdürmek için kişisel verileri müşteri ilişkileri yönetimi kayıtlarımıza ekleyebiliriz. Bu verileri aşağıdaki kaynaklardan elde edebiliriz;

 • Kamu kaynakları,
 • Sosyal ve profesyonel ağ siteleri,
 • Ticari müşteriler,
 • İşe alım hizmetleri.

4. Hangi kişisel veri kategorilerini topluyoruz?

Bizimle doğrudan etkileşimler yoluyla veya müşteri sözleşmeleri, başvuru sahipleri, tedarikçilerimiz aracılığıyla sağlanan bilgilerden ve bu Gizlilik Politikasında açıklananlar dahil diğer durumlardan bireyler hakkında aşağıdaki kişisel veri kategorilerini elde edebiliriz.

Kişisel veriler. İş faaliyetlerimizi yürütmek için yaygın olarak topladığımız kişisel verilerin bir listesi aşağıdadır.

 • İletişim bilgileri,
 • Mesleki ayrıntılar,
 • Hareketlilik, resmi onaylar ve izinler, sigorta ve emeklilik planlama hizmetleri için aile ve yararlanıcı bilgileri,
 • Finansal bilgiler,
 • Sitelerimizdeki video izleme sistemleri, ziyaretçilerin görüntülerini toplayabilir. Bu tür video izleme kayıtlarını 20 gün içinde otomatik olarak silinir.

Özel nitelikli kişisel veriler. Elde edebileceğimiz özel nitelikli kişisel veri örnekleri şunlardır:

 • Irk veya etnik kökeni, dini inançları veya fiziksel sağlığı ortaya koyabilecek kişisel kimlik belgeleri ve muhtemelen özel şahıslara, tüzel kişilerin intifa hakkı sahiplerine veya başvuru sahiplerine ait biyometrik veriler.
 • Bireysel vergi veya muhasebe danışmanlığı için sunulan ve sendikalarla veya siyasi görüşlerle bağlantıları ortaya koyan gider makbuzları.
 • Potansiyel veya mevcut müşteriler ve başvuranlar hakkında cezai mahkumiyet veya suç bilgilerini ortaya çıkarabilecek olumsuz bilgiler.
 • Profesyonel bir görev sırasında müşterilerimiz tarafından bize sağlanan bilgiler.
 • Dini inançları veya fiziksel sağlığı ortaya çıkaran etkinliklere kayıt olurken diyet kısıtlamaları.

5. Kişisel verileri işlemek için hangi hukuka uygun sebeplerimiz var?

• Sözleşme – Sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için kişisel verileri işleyebiliriz.

• Rıza – Kişisel verilerinizi bize sağladığınız sırada özgürce vermiş olduğunuz rızanıza güvenebiliriz.

• Meşru menfaatler – İşlemenin adil, makul ve dengeli olduğu yönündeki değerlendirmemize dayanarak meşru menfaatlere güvenebiliriz. Bunlar şunları içerir:

 • Hizmetlerin ve ürünlerin teslimi – Müşterilerimizin sağlamamız için bizi görevlendirdiği hizmet ve ürünleri teslim etmek.
 • Pazarlama – Ticari müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, abonelerimiz ve diğer kişiler tarafından memnuniyetle karşılanacağına inandığımız sektör içgörülerini ve profesyonel bilgileri, teklifleri ve davetleri zamanında sunmak.
 • İşe Alım – Nitelikli adaylar aramak için.

Yasal yükümlülükler ve kamu yararı – Yasal yükümlülükleri yerine getirmek için kişisel verileri işleyebiliriz.

6. Kişisel verilere neden ihtiyacımız var?

Kişisel verileri topladığımızda ve kullandığımızda şeffaf olmayı ve bunlara neden ihtiyacımız olduğunu size söylemeyi amaçlıyoruz, bu genellikle şunları içerir:

• Vergi, danışmanlık, denetim ve güvence, emeklilik planı idaresi, hukuk, yeniden yapılandırma, birleşme ve satın almalar ve diğer profesyonel hizmet ve ürünlerimizle ilgili profesyonel tavsiye, rapor ve hizmetler sunmak,

• Profesyonel hizmetlerimizi, ürünlerimizi ve yeteneklerimizi mevcut ve potansiyel ticari müşterilerimize tanıtmak,

• Davetiye göndermek, etkinliklerimize ve web seminerlerimize veya sponsorlu etkinliklerimize katılan konuklara erişim sağlamak,

• Bizimle ve KPMG üye firmalarıyla olan etkileşimlere dayalı olarak ilgi çekeceğini düşündüğümüz çevrimiçi açılış sayfalarını ve iletişimleri kişiselleştirmek,

• Bilgi sistemlerimizin, uygulamalarımızın ve web sitelerimizin güvenliğini ve işlevselliğini yönetmek, sürdürmek, geliştirmek ve sağlamak,

·        Ticari müşterilerimizin hizmetlerimize ilişkin memnuniyetlerini ölçümlemek için anket göndermek,

• Kayıtlı kullanıcıların sitelerimizin belirli alanlarında kimlik doğrulaması,

• Bireylerden gelen iletişimlere veya teklif ve teklif taleplerine yanıt vermek dahil olmak üzere çevrimiçi isteklerin işlenmesi,

• Pazar bilgileri, kurumsal haberler, basın toplantısı davetleri, belirli endüstri konularında ilgi çekebilecek mesajların vurgulanması konusunda gazetecilerle iletişim kurmak,

• Seyahat düzenleme yardımı,

• Yaptırımlar, ambargo değerlendirmesi, kara para aklama, terörün finansmanı, dolandırıcılık ve diğer mali suç biçimleriyle mücadele ile ilgili yasal ve düzenleyici yükümlülüklere uymak,

• Dolandırıcılık veya suç faaliyetini önleme, BT sistemlerimizi koruma ve taleplerin ele alınması,

• Personel istihdamı ve iş süreçleri,

• Nitelikli adaylar aramak.

Bazı durumlarda hizmetlerin sağlanması için kişisel verilerin sağlanması gerekir, bu gibi durumlarda bu Web Sitesinde buna göre belirtilir veya feragatnamelerde veya sözleşmeye dayalı anlaşmalarda belirtilir. Ayrıca, kanunen belirli kişisel verileri toplamamız gerekebilir. Bu tür verileri sağlayamazsanız, hizmetleri sağlayamayabiliriz veya bizde bulunan bir ürün veya hizmeti iptal etmek zorunda kalabiliriz.

7. Kişisel verileri üçüncü taraflarla paylaşıyor muyuz?

Verimli ve kaliteli hizmetler ve ürünler sunmamıza yardımcı olması için kişisel verileri güvenilir üçüncü taraflarla paylaşabiliriz. Bu alıcılar, kendilerine emanet ettiğimiz verileri korumakla sözleşmeye bağlıdır. Aşağıdaki alıcı kategorilerinin birkaçı veya tümü ile ilişki kurabiliriz:

İdari amaçlar için (ör. BT uygulamalarını barındırma ve destekleme, müşteri çatışma kontrolleri gerçekleştirme, İK destek işlevleri) ve müşterilerimize profesyonel hizmetler sağlamak için (ör. Farklı bölgelerdeki KPMG üye şirketlerinden tavsiye içeren hizmetler sunarken)

Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi sunarken bizi destekleyen taraflar (ör. telekomünikasyon sistemleri sağlayıcıları, mailroom desteği, BT sistemi desteği, arşivleme hizmetleri, belge üretim hizmetleri ve bulut tabanlı yazılım hizmetleri, tarama hizmetleri).

Avukatlar, denetçiler ve sigortacılar da dahil olmak üzere profesyonel danışmanlarımız.

İşimizin ya da varlıklarımızın bir kısmının/tamamının veya ilgili herhangi bir hak veya menfaatin fiili ya da potansiyel bir devri veya birleşmesi/satın alınmasıyla bağlantılı olarak potansiyel bir alıcı, devralan, birleşme ortağı veya satıcısı ve bunların danışmanları,

Ödeme, pazarlama, pazar araştırma, veri tabanı yönetimi ve işe alım hizmetleri sağlayıcıları.

Yürürlükteki yasa veya düzenlemelerin gerektirdiği şekilde ve bunlara uygun olarak kolluk kuvvetlerine veya diğer hükümet ve düzenleyici kurumlara veya diğer üçüncü taraflara.

8. Kişisel verilerinizi Türkiye dışına aktarıyor muyuz?

Kişisel verileri Türkiye'de bulunan sunucularda saklıyoruz. Kişisel verileri KPMG International'a, KPMG üye firmalarına ve Türkiye içinde veya dışında bulunan saygın üçüncü taraf kuruluşlara, bu kuruluşlarla ilişki kurmak için ticari bir nedenimiz olduğunda aktarabiliriz. Her kuruluşun, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimize ve geçerli veri koruma mevzuatına uygun olarak kişisel verileri koruması gerekir. Bu tür önlemler, verilerin uygun şekilde korunmasını sağlayan standart veri koruma modeli hükümlerinin, bağlayıcı kurumsal kuralların veya diğer standart sözleşme yükümlülüklerinin uygulanmasını içerebilir.

9. Çerez kullanıyor muyuz? Kişisel bilgileri otomatik olarak mı topluyoruz?

Bazı durumlarda, KPMG Türkiye ve hizmet sağlayıcıları; bizi çevrimiçi ziyaret ettiğinizde ve e-postalar aracılığıyla belirli türde bilgileri otomatik olarak toplamak için çerezleri, web işaretçilerini ve diğer teknolojileri kullanır. Bu bilgilerin toplanması, çevrimiçi deneyiminizi özelleştirmemize, KPMG'nin çevrimiçi varlığının performansını, kullanılabilirliğini ve etkinliğini artırmamıza ve pazarlama faaliyetlerimizin etkinliğini ölçmemize olanak tanır. Çerezlerin kullanıldığı durumlarda tarayıcınıza çerezlerin kullanımını açıklayan bir bildirim gönderilecektir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Çerez Politikamıza bakın.[AS5] [BB6]

10. Veri koruma haklarınız nelerdir?

KPMG'nin sizinle ilgili kişisel bilgileri işlemesi durumunda, aşağıda listelenen haklara sahipsiniz. Talebinize yanıt vermeden önce kimliğinizi doğrulamanızı isteyebiliriz. Bu, kişisel verilerin onu alma hakkı olmayan herhangi bir kişiye ifşa edilmemesini sağlamamıza yardımcı olur. Kişisel bilgilerinizi bulabilmemiz için bizimle etkileşimleriniz hakkında yeterli bilgi de isteyebiliriz.

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını

öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,

e) Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz ile alakalı taleplerinizi aşağıdaki adrese iletebilirsiniz;

KPMG Turkey
Levent, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9, 34330 Beşiktaş/İstanbul

tr-dldpo@kpmg.com

Gizlilikle ilgili iletişimleri aldıktan sonra 30 gün içinde ücretsiz olarak yanıt vermeyi amaçlıyoruz. Ancak, işlemin KPMG için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

11. Kişisel veri güvenliği ne durumda?

Kişisel verileri (hassas kişisel veriler dahil) kayıp, kötüye kullanım, değiştirme veya imhadan korumak için uygun teknik ve kurumsal güvenlik politikaları ve prosedürleri uygulamaktayız. KPMG Türkiye'nin mühendislik, devreye alma operasyonları ve veri işleme altyapısının desteklenmesi için kişiler, süreçler ve teknolojiler dahil olmak üzere profesyonel hizmetlerin sağlanmasına ilişkin müşteri verilerinin korunması ISO 27001'e göre onaylanmıştır. Genel olarak kişisel verilere erişimi sınırlandırıyoruz. Verilere erişimi olan kişilerin, bu tür bilgilerin gizliliğini korumaları gerekmektedir. Kişisel verileri daha fazla korumak için takma ad verme, kimlik bilgilerini gizleme ve anonim hale getirme teknikleri uygulayabiliriz.

Web sitelerimizin bazı bölümlerine erişiminiz varsa veya hizmetlerimizi kullanıyorsanız, kullanıcı kimliğinizi ve parolanızı gizli tutmaktan sorumlusunuz. Lütfen internet üzerinden veri aktarımının tamamen güvenli olmadığını unutmayın. Kişisel verilerinizin güvenliğini korumaya çalışmak için elimizden gelenin en iyisini yapsak da, sitemize iletilen verilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz herhangi bir iletimin riski size aittir.

12. Kişisel verileri ne kadar süreyle saklıyoruz?

Kişisel verileri, hizmetlerimizi sunmak, tekliflerde bulunmak, sizinle iletişimde kalmak ve tabi olduğumuz yürürlükteki yasalara, yönetmeliklere ve mesleki yükümlülüklere uymak için saklarız. Kişisel verileri, toplanma amaçları için gerekli olduğu veya yasal ve düzenleyici gereklilikler veya sözleşme düzenlemelerine uygun olduğu sürece saklarız. Artık ihtiyacımız olmadığında kişisel verileri elden çıkaracağız.

13. Başka web sitelerine bağlantı veriyor muyuz?

Web sitelerimiz genellikle, bu Gizlilik Politikasına tabi olmayan diğer KPMG üye firmaları tarafından yönetilen siteler dahil olmak üzere diğer sitelere bağlantılar içerecektir. Lütfen bu sitelere kişisel veriler göndermeden önce hedef web sitelerinin gizlilik politikalarını inceleyin. Yalnızca yüksek standartlarımızı paylaşan ve gizliliğe saygı duyan sitelere bağlantı vermeye çalışsak da, diğer sitelerin kullandığı içerik, güvenlik veya gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz.

14. Bu gizlilik politikasını değiştirecek miyiz?

Bu Gizlilik Politikasını düzenli olarak gözden geçiriyoruz ve herhangi bir güncellemeyi bu web sayfasında yayınlayacağız. Bu Gizlilik Politikası en son 17 Mart 2023 tarihinde güncellenmiştir.

ÇEREZ POLİTİKASI

İçerik

A. Kişisel bilgilerin otomatik olarak toplanması

A.1 IP adresleri

A.2 Çerezler

A.3 Analitik

A.4 Web İşaretleri

A.5 Konum tabanlı araçlar

B. Sosyal medya araçları ve uygulamaları

C. Politika güncellemeleri ve değişiklikleri 

A. Kişisel bilgilerin otomatik olarak toplanması

Bazı durumlarda, KPMG ve hizmet sağlayıcıları, bizi çevrimiçi ziyaret ettiğinizde e-postalar aracılığıyla belirli türde bilgileri otomatik olarak toplamak için çerezleri, web işaretçilerini ve diğer teknolojileri kullanır. Bu bilgilerin toplanması, çevrimiçi deneyiminizi özelleştirmemize, KPMG'nin çevrimiçi varlığının performansını, kullanılabilirliğini ve etkinliğini artırmamıza ve pazarlama faaliyetlerimizin etkinliğini ölçmemize olanak tanır.

A.1 IP adresleri

IP adresi, internete her erişiminizde bilgisayarınıza tahsis edilen numaradır. Bilgisayar ve sunucuların birbirlerini tanımalarına ve iletişim kurmalarına imkân tanır. Ziyaretçilere ait olduğu görülen IP adresleri, BT güvenliği ve sistem hata bulucuları için kaydedilebilir. Bu bilgiler ayrıca toplu biçimde internet sitesi trendi ve performans analizi için de kullanılabilir.

A.2 Çerezler

Çerezler, bizi her çevrimiçi ziyaretinizde bilgisayarınıza ya da internet erişimli cihazınıza yerleştirilebilirler. Böylece sitenin bilgisayarınızı ya da cihazınızı hatırlamasına imkân tanımanın yanı sıra bazı amaçlara da hizmet ederler.

İnternet sitelerimizin bazılarında çerezler yoluyla veri toplanmasını kabul etmenizi gerektiren bir uyarı çıkacaktır. Kabul etmediğiniz takdirde bilgisayarınız ya da internet erişimli cihazınız pazarlama faaliyetleri amacıyla izlenemez. "Kullanıcı girdisi" olarak bilinen ikinci bir çerez türü ise işlevsellik için gerekli olabilir. Bu tür çerezler, bu uyarı kutusunun kullanımıyla engellenemez. Seçiminiz bir çerezde saklanarak 90 gün boyunca geçerli olur. Seçiminizi geri almak isterseniz tarayıcınızdaki çerezleri temizleyerek bunu yapabilirsiniz.

Birçok tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul etse de (genelde tarayıcınızın Araçlar ya da Seçenekler menüsünde bulunan) tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri kabul etmeyi ya da etmemeyi seçebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz zaman çerezleri cihazınızdan da silebilirsiniz. Ancak çerezleri kabul etmediğiniz takdirde internet sitelerimizin bazı özelliklerini tam olarak kullanamayacağınızı göz önünde bulundurunuz.

Çerez yönetimi hakkında daha fazla bilgiye tarayıcınızın yardım klasöründen ya da www.allaboutcookies.org gibi siteler aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Aşağıda internet sitelerimizde kullanılan çerez türlerinin bir listesi bulunmaktadır:

Amaç

Tanım

Tür ve Son Kullanım Tarihi

Performans (Kullanıcı Tarayıcısı)

Web sitelerimiz, en yaygın internet platformları kullanılarak tasarlanmıştır. Bu platformların uyumluluk sorunlarını gidermeye (örneğin tarayıcı tipinizi belirlemek için) ve performans iyileştirmeye (örneğin daha hızlı içerik yüklemek için) yarayan sabit tanım bilgileri bulunur.

Oturum

Tarayıcının kapatılmasıyla silinir

Güvenlik (ör. Asp.NET) Tanım Bilgileri

Kısıtlanmış bir alana erişim için kayıt olduğunuzda tanım bilgilerimiz cihazınızın ziyaretiniz boyunca giriş yapılmış halde kalmasını sağlar. Kısıtlanmış alanlara erişim için kullanıcı adı ve şifreye ihtiyacınız olacaktır. 

Oturum

Tarayıcının kapatılmasıyla silinir

Site Tercihleri

Tanım bilgilerimiz site tercihlerinizi (örneğin dil tercihi) hatırlayabilir ya da deneyiminizi geliştirmeye (örneğin bir karşılama biçimini ya da içeriği kişiselleştirerek) çalışabilir. Bu, özellikle erişim sağlamak ya da bir hesap açmak için kayıt olduğunuz alanlarda geçerli olacaktır. 

Oturum

Tarayıcının kapatılmasıyla silinir

Analitik 

Site ziyaretçilerinin web sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan bir takım üçüncü taraf analiz araçları kullanırız. Bu da bizim ziyaretçilerimiz için kpmg.com’un kalite ve içeriğini iyileştirmemizi sağlar. Birleştirilmiş istatistiksel veriler arasında toplam ziyaret ya da sayfa görüntüleme ve web sitelerimize verilen referans rakamları vardır. Google Analytics kullanımımız hakkında daha fazla detay için aşağıya bakınız.

Kalıcıdır fakat kpmg.com’u iki yıl ziyaret etmediğinizde otomatik olarak silinir.

Site ziyaretçisi geri bildirimi

Ziyaretçilerimizin belli bir yüzdesini geri bildirim yapmaya davet etmek amacıyla bir üçüncü taraf araştırma aracı kullanırız. Tanım bilgileri ziyaretçilerin birden fazla davetini önlemek için kullanılır.

İlk tanım bilgisi (1) ziyaretçi araştırmaya davet edilmediyse hazırlanır ve ziyaretçilerin sayfayı ilk görüntülemelerinin ardından bir daha davet edilmemesini sağlar.

İkinci tanım bilgisi (2) ziyaretçi araştırmaya davet edilmediyse hazırlanır ve ziyaretçinin 90 günlük süre boyunca bir daha davet edilmemesini sağlar.

1 Oturum

Tarayıcının kapatılmasıyla silinir

2 Kalıcı

90 gün sonra ya da araştırma davetinin ardından otomatik olarak silinir.

Ek işlevsellik sağlamak amacıyla internet sitelerimizde diğer üçüncü taraf araçları kullanılabilir. Bu araçların kullanımıyla daha kolay hizmet kullanımı sunmak, etkileşiminizin internet sayfalarımızda uygun şekilde gösterilmesini sağlamak amacıyla cihazınıza bir çerez yerleştirilebilir.

Çerezler tek başlarına bize e-posta adresinizi söylemez ya da sizi kişisel olarak tanımlamaz. Analitik raporlarımızda IP adresleri dâhil olmak üzere başka tanımlayıcılar elde edebiliriz ancak bu, bireysel ziyaretçileri tespit etmekten ziyade internet sitelerimizin ziyaretçi sayısını ve ziyaretçilerin coğrafi köken eğilimini öğrenmeyi amaçlar.

A.3 Analytics

KPMG Türkiye, Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics’in KPMG Türkiye tarafından nasıl kullanıldığına dair daha fazla bilgiye şuradan ulaşabilirsiniz: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

Google, site ziyaretçilerine Google Analytics’in veri toplama yöntemine dair daha fazla seçenek sunmak amacıyla Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi geliştirmiştir. Eklenti, Google Analytics JavaScript (ga.js) ile iletişime geçerek site ziyareti hakkındaki bilgilerin Google Analytics’e gönderilmemesi gerektiğini bildirir. Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi, internet sitesinin kendisine veya diğer internet analitiği hizmetlerine bilgi gönderilmesini önlemez.

A.4 Web işaretleri

Bir web işaretçisi, bilgisayarınızdan IP adresi, içerik görüntüleme zamanı, tarayıcı tipi ve aynı sunucu tarafından daha önceden konan çerezlerin varlığı gibi belirli bilgileri toplamak üzere kullanılabilen internet sayfası üzerindeki küçük bir görüntü dosyasıdır. KPMG işaretçileri sadece uygulanacak hukuka uygun olarak kullanır.

KPMG Türkiye veya hizmet sağlayıcıları web işaretçilerini, bize istihdam veya pazarlama hizmetleri veren üçüncü taraf internet sitelerinin etkinliğini izlemek veya toplam ziyaretçi istatistiklerini toplamak ve çerezleri yönetmek üzere kullanabilir.

İlişkili çerezleri reddetmek suretiyle bazı web işaretçilerini kullanım dışı kılma seçeneğiniz bulunmaktadır. Web işaretçisi, IP adresinizden anonim bir ziyareti yine de kaydedebilir ancak çerez bilgileri kaydedilmeyecektir.

Bazı bültenlerimizde ve diğer iletişimlerimizde, mesajların içerisine gömülü bağlantılar vasıtasıyla e-posta açma oranları gibi alıcı davranışlarını gözlemleyebiliriz. Bu bilgileri kullanıcı ilgisini ölçmek ve gelecekteki kullanıcı deneyimlerini geliştirmek amacıyla toplarız.

A.5 Konum tabanlı araçlar

KPMG Türkiye, bilgisayarınızın veya mobil cihazınızın coğrafi konumunu saklayabilir ve kullanabilir. Bu konum verileri, size coğrafi konumunuza göre ilginizi çekeceğine inandığımız hizmetlere ilişkin bilgi sağlamak ve konum bazlı ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla toplanır.

B. Sosyal medya araçları ve uygulamaları

KPMG Türkiye internet siteleri, Facebook Beğen butonu veya Twitter gibi üçüncü taraf sosyal medya uygulamaları vasıtasıyla paylaşıma imkân tanıyacak bir işlevsellik içerebilir. Bu sosyal medya uygulamaları, KPMG Türkiye internet sitelerini kullanımınıza dair (yukarıdaki "Sosyal Paylaşım" çerezleri hakkındaki bilgilere bakınız) bilgi toplayabilir ve kullanabilir. Bu gibi sosyal medya uygulamaları aracılığıyla sağladığınız tüm kişisel bilgiler, söz konusu sosyal medya uygulamasının diğer üyeleri tarafından da toplanabilir ve kullanılabilir. Bu etkileşimler, uygulamayı sağlayan şirketlerin gizlilik politikalarına tabidir. Bu şirketler veya bunların bilgi kullanımı üzerinde hiçbir denetimimiz veya sorumluluğumuz yoktur.

Ayrıca, KPMG Türkiye internet siteleri blog, forum, kitle kaynak kullanımı ve diğer uygulama ve hizmetlere (topluca "sosyal medya içerikleri") yer verebilir. Sosyal medya içeriklerinin amacı, bilgi ve içerik paylaşımını kolaylaştırmaktır. Herhangi bir KPMG Türkiye sosyal medya içeriğine sağladığınız tüm kişisel bilgiler, üzerinde sınırlı denetimimizin olabileceği ya da hiçbir denetimimizin olmadığı bu sosyal medya içeriğinin diğer kullanıcılarıyla (bilgi toplama esnasında aksi belirtilmedikçe) paylaşılabilir.

C. Politika güncellemeleri ve değişiklikleri

Bu Gizlilik Politikasını düzenli olarak gözden geçiriyoruz ve herhangi bir güncellemeyi bu web sayfasında yayınlayacağız. Bu Çerez Politikası en son 17 Mart 2023'de güncellendi)

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. & KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. & KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.