KPMG Türkiye'nin Usulsüzlük Önleme Hizmetleri, müşterilerin usulsüzlük ve suistimal risklerini önlemesine, tespit etmesine ve bunlara yanıt vermesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Risk değerlendirmesi yaklaşımımız, şirketlerin kırılgan oldukları alanların tespit edilmesi ve bu alanlara ilişkin iyileştirme planlarının değerlendirilmesi için profesyonel destek sağlamayı içermektedir. Üstlendiğimiz her proje, hizmet verdiğimiz müşterilerimizin ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik tasarlanmaktadır.

Usulsüzlük Risk Değerlendirmesi

Şirketlerin usulsüzlük ve suistimal konularında temiz bir geçmişe sahip olması, piyasa ve kamu güvenini korumak için çok önemlidir. Çeşitli usulsüzlükler bu güveni kalıcı bir şekilde baltalayabilir, yasal sonuçlar doğurabilir veya şirketleri itibar zedelenmesine maruz bırakabilir. Bu nedenle usulsüzlük ve suistimal risklerini azaltmak için etkili bir yaklaşıma sahip olmak şirketler için büyük önem taşır. Olası suistimal vakalarını tespit etmek, şeffaflık ve hesap verilebilirliği arttırmak her kurumun önceliklerinden biri olmalıdır.

Usulsüzlük Risk Değerlendirmesi kapsamındaki çalışmalarımız, kurumlardaki mevcut hata ve hilelerin açığa çıkarılmasının yanı sıra olası suistimallerin yaşanmaması adına alınması gereken önlemler konusunda yönetimlere yol göstermektedir.

Bu çalışma kapsamında, detaylı süreç inceleme çalışmaları ve örnek işlem incelemeleri gerçekleştirilerek, özellikle usulsüz işlemlere açık olduğu değerlendirilen süreçlerde kontrol yapısı ve mutat raporlama mekanizmaları tasarlanmaktadır.

Soruşturma Program Tasarımı

Şirketlerin suistimal, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi durumlarda nasıl bir yol izleyeceğini ortaya koyan ve etkili bir şekilde yaptırımda bulunmalarını ve önlem almalarını sağlayan araştırma programları olması gerekir. Soruşturma Program Tasarımı hizmetimiz ile suistimale karşı şirketlerin kendilerine has ihtiyaçlarını gözeterek yol haritası oluşturmalarına ve birimlerin rol ve sorumluluklarının belirlenmesine destek olmaktayız.

Tasarlanan soruşturma programı ile şirketlerin tüm süreçlerinin suistimal ve usulsüzlük risk unsurlarından arınması ve bu amaç doğrultusunda ekiplere yönelik eğitimler düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

Sürekli Usulsüzlük İzleme Sistemi Danışmanlığı

İşletmeler hızla gelişen ve genelde karmaşık olan risk ortamında kurumsal hedeflerini gerçekleştirebilmek için yenilikçi yollar aramaktadır. Günümüzde birçok kuruluş satın alma, muhasebe, sigorta tazmini, kredi tahsisi, finansal ürünler gibi süreçlerini veri odaklı sürekli izleme sistemleri ile takip etmekte yahut bu alana yatırım yapmayı planlamaktadır. Gün geçtikçe bu türdeki teknoloji tabanlı uygulamalar, kontrol alanlarını yönetmek için daha pratik ve gerekli bir alternatif haline gelmektedir.

Bu gibi yapıların kurulması esnasında veri kaynaklarının doğru yerden alınması, analitik suistimal kuralları ve modellerinin doğru kurgulanması ve önceliklendirilmesi, sistem yönetişiminin iyi tasarlanması projenin başarısı bakımından hayati öneme sahiptir.

KPMG Türkiye olarak yüzlerce soruşturma ve usulsüzlük incelemesin getirdiği tecrübe ile müşterilerimize bu sistemlerin kurulması esnasında aşağıdaki konularda danışmanlık hizmetleri vermekteyiz: 

  • İş birimleri ile çalıştaylar gerçekleştirilerek riskli alanların keşfi
  • Veri kaynaklarının doğru tespit edilmesi
  • Alarm elleçleme ve soruşturmaya dair iş süreçlerinin tasarımı
  • İşletmeye özgü suistimal ve çıkar çatışması şemalarının belirlenmesi
  • Kural bazlı analitikte önemli olan parametrelerin belirlenmesi
  • Parametre ve kural ağırlıklarının optimizasyonu
  • Operasyonel darboğazların belirlenmesi ve öneriler geliştirilmesi
  • Kural/model skorlarının optimize edilmesi
  • Yanlış alarm analizleri
  • Yönetişim kurgusunun yapılması