Nitelikli ve organize suç işleyenlerin arttığı, daha sık denetlenen, ihtilaflara açık bir iş dünyasında; suistimal ve diğer mali suçları önlemek, tespit etmek ve şirketleri yasal düzenlemeler ile uyumlu hale getirmek gereksinimleri; sağlam sistem ve kontrollere duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Maruz kalınan riskleri belirlemek ve bu risklerle müdahale etmek konusunda yaşanabilecek başarısızlıklar önemli maddi ve manevi kayıplara sebep olmaktadır.

Teknolojik ve ticari gelişmeler beraberinde yeni fırsatların yanı sıra, daha önce tecrübe edilmemiş yeni tehditler ve potansiyel riskler de barındırmaktadır. KPMG olarak, muhasebe, bilgi teknolojileri ve mühendislik alanlarında sahip olduğumuz geniş bilgi birikimini çok sayıda önemli vakaya dayanan inceleme & soruşturma tecrübemiz ve zengin endüstri birikimi ile bir araya getiriyoruz. Çalışmalarını küresel metodolojiler ve iyi uygulamalar ile uyumlu şekilde yürüten deneyimli çalışanlarımızla itibar riskinin ve ticari kaybın azaltılmasına ve sözleşmelerden kazanılacak değerin arttırılmasına yardımcı oluyoruz.

Suistimal Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Suistimal Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı Bölümü; farklı endüstri tecrübelerine ve uzmanlık alanlarına sahip profesyonellerden oluşmaktadır.

Broşürlerimiz