Suistimal ve diğer mali suçlar, ticari ilişkilerin ilk kez kök salmaya başladığı eski çağlardan bu yana tüm medeniyetlerde sıklıkla yaşanmakta ve toplumların ekonomik refahını tehdit etmektedir. Bugün ise şirketlerin giderek karmaşıklaşan operasyonları ve buna paralel olarak kurulan kapsamlı ticari ilişkiler şirketleri suistimal risklerine daha önce hiç olmadığı kadar açık hale getirmektedir. Nitelikli ve organize olarak işlenen mali suçlar ve suistimal vakaları, bu tür vakalar sebebiyle meydana gelen ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi kayıplar, ticari taraflar arasındaki uyuşmazlıklar günümüz iş dünyasında çok sık rastlanır olgular haline gelmiştir.

Bu konjonktür çerçevesinde suistimal risklerinin belirlenmesi, potansiyel suistimal vakalarının tespiti veya halihazırda gerçekleşmiş suistimaller nedeniyle oluşan zararlarının hesaplanması şirketlerin ekonomik devamlılığı adına kritik rol oynamaktadır.

KPMG Türkiye Suistimal Önleme ve İnceleme ekibi olarak, suistimal vakalarının tetiklediği kriz ortamlarının yönetilmesi amacıyla uçtan uca destek vermekte ve KPMG’nin iş dünyasındaki 40 yılı aşkın deneyimini müşterilerimize sunmaktayız. Bu doğrultuda potansiyel suistimal risklerinin belirlenerek önleyici aksiyonların alınmasından, gerçekleşen suistimal vakalarının tespitine, oluşan zararın hesaplanmasına ve bu zararlar tazmin edilmesine kadar geniş bir kapsamda danışmanlık sağlamaktayız. 

Yukarıda özetlediğimiz hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınıza göre şekillendirerek, risklerin veya suistimallerin tespiti ve gerekli aksiyonların alınması hususunda müşterilerimizin yanındayız.

Suistimal Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Suistimal Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı Bölümü; farklı endüstri tecrübelerine ve uzmanlık alanlarına sahip profesyonellerden oluşmaktadır.