KPMG Türkiye olarak vermekte olduğumuz sürekli hizmetler, firmaların karmaşık iş dünyasındaki sorunları çözmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar. Sürekli hizmetler sayesinde firmaların ihtiyaç duyduğu rutin kontrolleri sağlamakta, sorun yaratabilecek durumların mümkün olan en erken evrede tespit edilmesine katkı sağlamaktayız. KPMG Türkiye’nin alanında uzman ekibi, bu hizmetleri sağlarken şirketinizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerekli süreci tasarlamakta ve son teknoloji araçları kullanmaktadır.

Sürekli Hizmetlerimiz:

 1. Etik Bildirim Hattı Yönetimi
 2. Kurumsal İstihbarat Hizmetleri – Geçmiş Araştırması (Background Search)
 3. K3PID: KPMG Üçüncü Taraf İstihbarat Sistemi
 4. Özgeçmiş Doğrulama (CV Verification)

Etik Bildirim Hattı Yönetimi

Etik bildirim hattı, şirket çalışanlarının veya istenirse şirketin satıcıları, bayileri gibi üçüncü tarafların şirket yöneticileriyle çeşitli sebeplerle paylaşamadıkları sorunlarını paylaşabilecekleri, anonim olarak bildirimde bulunabilecekleri bir raporlama aracıdır. Şirkete özel bir telefon hattı, e-posta adresi veya bir internet sitesi, bu amaçla kullanılabilmektedir. 

Hem finansal zararlara hem de itibar kaybına neden olabilecek suistimallerin tespitinde, etik bildirim hatları en önemli yollardan biridir. Global ölçekte yapılan araştırmalar da suistimallerin neredeyse yarısının ihbarlar yoluyla tespit edildiği gerçeğini ortaya koymaktadır.

KPMG Türkiye olarak, şirketler için risk oluşturan durumların önlenmesi veya tespiti için kullanılan etik bildirim hatlarının yönetilmesi, şirketlere özel Etik Kod’un oluşturulması, konuyla ilgili eğitimler verilmesi ve ihbarların doğru şekilde incelenmesi konularında müşterilerimize yardımcı olmaktayız. KPMG Türkiye olarak Global ağımız vasıtasıyla farklı ülkelerin zaman dilimine uygun olarak birçok yerel dilde hizmet verebilmekte ve aynı şekilde raporlayabilmekteyiz.

Neden her şirketin bir etik bildirim hattı olmalı?

 • Etik dışı bir davranışı, suistimali veya kural ihlalini önce suistimali gerçekleştiren kişilerin iş arkadaşları fark eder.
 • Suistimali erken ortaya çıkarmanın en ucuz yoludur.
 • Yönetimin etik dışı davranışlar ve suistimal konusundaki “sıfır tolerans” yaklaşımını destekler.
 • Başvuranlar, yöneticileriyle kimliklerini açıklayarak konuşmaktansa bu yolla daha güvende ve rahat hissederler. Böylece kariyerleriyle ya da arkadaşlık ilişkileriyle ilgili bir risk almamış olurlar.
 • Tüm ihbarların değerlendirildiğinden emin olunur.
 • İhbarların kaydının tutulması ve raporlanması profesyonel biçimde gerçekleştirilir.

K3PID: KPMG Üçüncü Taraf İstihbarat Sistemi

Şirketler tarafından üçüncü taraf risk değerlendirmesine olan ihtiyacın günümüzde küreselleşmenin etkisiyle artmış olduğu görülmektedir. Jeopolitik ve finansal dalgalanmalar, düzenleyici kurum müdahaleleri, global ölçekli yaptırım ve ambargolar sebebiyle üçüncü taraf risk yönetimi ve gözetiminin önemi giderek artmaktadır.

KPMG Üçüncü Taraf İstihbarat Sistemi (K3PID) sayesinde çok sayıda üçüncü taraf verisini eşzamanlı olarak işleyebilmekte, sürekli/gerçek zamanlı izleme olağanı sağlamakta ve çoğu müşterinin manuel olarak işlettiği süreçleri hızlandırmaktayız.

K3PID marifetiyle sürekli istihbarat izlemesi aşağıdaki belirtilen yahut operasyonlarınız açısından önemli olan diğer tüm üçüncü taraflar için gerçekleştirilebilir:

 • Müşteriler
 • Tedarikçiler
 • Bayiler
 • Distribütörler
 • Acenteler
 • Franchiseeler
 • Lisansiyeler
 • Çözüm ortakları

K3PID, iş ortaklarınızı tanımanın ve üçüncü taraflardan kaynaklanabilecek riskleri tespit etmenin yeni bir yoludur. Milyonlarca veri kaynağını kullanarak ve birden çok dilde arama yaparak, müşteri durum tespiti verilerini toplayabilir ve birkaç dakika içinde yasal risk ve olumsuz haber incelemelerini gerçekleştirebilir. K3PID, yeni nesil yapay zeka ve makine öğrenmesi teknikleri ile verimliliğini önemli ölçüde artırarak, verilerin özet ve okunabilir bir formatta ayrıştırılmasını ve yapılandırılmasını sağlamaktadır. Yüz binlerce üçüncü partiyi eş zamanlı olarak analiz edebilir ve bu sayede önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar.

K3PID, milyonlarca global müşteriyi haftalar içinde tarayarak Müşterini Tanı (KYC) iyileştirme amacı için kullanılabilmektedir. Anahtar bilgiler (adres, durum, yönetim yapısı, gerçek faydalanıcı (UBO)) hızlı bir şekilde doğrulanarak daha önce tespit edilememiş riskler tespit edilebilmektedir. KPMG Türkiye’nin sağladığı K3PID çözümü, müşteri inceleme ve kabul işlemlerini gerçekleştiren uyum ekiplerine yardımcı olmaktadır. 

Kurumsal İstihbarat Hizmetleri – Background Search (Geçmiş Araştırması)

Şirketlerin tedarikçi, müşteri gibi üçüncü taraflar ile iş ilişkisi kurmadan önce ve aynı zamanda periyodik olarak takip etmesi gereken bazı risk unsurları mevcuttur. Üçüncü tarafların başlıca potansiyel risklerini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Şüphelenilen kişilerin kara listede yer alması,
 • Yasadışı veya etik dışı faaliyetlerde bulunması,
 • Düzenleyici otoritelerin soruşturma veya kovuşturmalarına konu olması,
 • İflas işlemleri,
 • Siyasi faaliyetlere katılım

KPMG Türkiye olarak, üçüncü tarafınızın size ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğruluğunu ve güvenilirliğini teyit etmek amacıyla özel kapsamlı incelemeler gerçekleştirmekteyiz.

Kurumsal istihbarat hizmetimiz, kurumsal kayıt veri tabanları, basında yer alan dava dosyası ve medya arşivleri, yerinde ziyaret ve gizli izleme, düzenleyici otoriteler tarafından hazırlanan yasaklı listeler, forumlar ve sosyal medya hesapları gibi çeşitli halka açık kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak bireylerin ve tüzel kişilerin ticari itibarının gözden geçirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca kurumsal istihbarat hizmetlerimiz sonucunda tescil bilgileri (resmi ad/unvan, adres ve kayıt tarihi, tescil numarası, sözleşme sermayesi, çalışan sayısı dahil), şirket lisansları ve sertifikaları, şirketin finansal durumu ve faaliyetleri hakkında genel bilgiler, ortaklık yapısı, şirketin ticari faaliyetlerine ilişkin genel bilgiler gibi verilere de ulaşılmaktadır.

İncelemelerimiz sonucunda ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşımı sağlamakta ve birtakım potansiyel risk unsurları tespit ettiğimiz ise müşterimizin doğru kararı vermesine yardımcı olmaktayız.

Özgeçmiş Doğrulama (CV Verification)

İş dünyasında şirketlerin hangi gerçek kişiler ile işbirliği yaptığı önem arz etmektedir. Bu sebeple şirketler, bağlantı kurdukları gerçek kişilerin özgeçmişleriyle ilgili detaylı araştırma yapmak ve bilgileri teyit etmek için bağımsız bir kurumdan hizmet alma ihtiyacı duyabilmektedir.

KPMG Türkiye olarak, müşterilerimizin irtibatta veya ticari ilişkide bulunduğu gerçek kişiler hakkında özgeçmiş doğrulama hizmeti vermekteyiz. Bu kapsama aşağıdaki kişiler girebilmektedir:

 • Mevcut veya aday çalışanlar
 • Gerçek kişi aracı ve danışmanlar
 • Üçüncü tarafların temsilcileri

Çalışmalarımız kapsamında, gerçek kişilerin diploma & sertifikalarını teknolojik araçlar kullanarak doğrulamaktayız. Ek olarak, müşterilerimiz tarafından araştırılması istenen kişilerin daha önce yapmış oldukları işler, çalıştıkları kurumlar, gerçekleştirdikleri iş birlikleri ve referansları doğrulanabilmektedir.

Bu sayede, şirketlerin iş ilişkisi başlamadan önce gerekli tüm bilgileri teyit edebilmesine riskleri yönetebilmesine yardımcı oluyoruz.

Suistimal Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Suistimal Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı Bölümü; farklı endüstri tecrübelerine ve uzmanlık alanlarına sahip profesyonellerden oluşmaktadır.