Uyum, faaliyet gösterilen tüm ülkelerdeki yasa ve yönetmeliklere, Şirket içerisinde belirlenen politika ve prosedürlere, üçüncü taraflar ile gerçekleştirilen sözleşme yükümlülükleri ile gönüllü taahhütlere olan bağlılıktır. Bu kapsamda uyum; tüm yasal düzenlemeleri, tüm yönetim ve çalışan seviyeleri ile iş süreçlerini kapsayan bir kavramdır.

Nitelikli ve organize suç işleyenlerin arttığı, daha sık denetlenen, ihtilaflara açık bir iş dünyasında; suistimal ve diğer mali suçları önleme, tespit etme ve şirketleri yasalar ile uyumlu hale getirme gereksinimleri; sağlam sistem ve kontrollere duyulan ihtiyacı da beraberinde getirmiştir. Bu riskleri belirleme ve proaktif olarak müdahalede bulunma konusundaki başarısızlık ciddi maddi ve itibari kayıplara sebep olmaktadır.

Uyum Hizmetleri Danışmanlığı Kapsamında Sağladığımız Çözümler

Mevzuat Uyum Danışmanlığı

Deneyimli ekibimiz, şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerle Yolsuzluk Uygulaması Kanunu (FCPA), Birleşik Krallık Rüşvet ve Yolsuzluk Kanunları (UKBA), Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi (AML) konusundaki yerel ve uluslararası düzenlemeler  ile ilgili olarak danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

 • Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi (AML)
 • Terörizmin Finansmanının Önlenmesi (CTF)
 • Uluslararası Finansal Yaptırımlar
 • Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
 • Anti – Tröst Uygulamalarına Uyum
 • Sözleşme Uyum Hizmetleri
 • MASAK Uyum Programı Hizmetleri
 • OFAC Uyum Programı Hizmeti

Üçüncü Taraf Durum Değerlendirme

Etkin ve yeterli bir uyum programının en önemli yetkinliklerinden birisi, ticari iş ilişkisi içerisinde bulunulacak üçüncü tarafların risk bakış açısıyla gerçekleştirilecek kontrollere tabi tutulmasıdır.

Kurumsal istihbarat hizmetimiz, kamuoyuna açık kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanarak bireylerin ve tüzel kişilerin ticari itibarının ve diğer risk unsurlarının kapsamlı olarak incelenmesini sağlamaktadır.

Ekibimiz, bu alanda sahip olduğu derin tecrübe yardımıyla; müşterilerinin ihtiyacı olan bilgiye ulaşmasına ve ticari kararlarında doğru adımı atmalarına yardımcı olmakta, gerçekleştirilecek değerleme çalışmaları ve mal varlığı araştırmaları konularında da müşterilerinin kararlarına ışık tutmaktadır.

Bu sayede, ticari faaliyetler & üçüncü taraflarla etkileşim sebebiyle ortaya çıkabilecek suistimal, rüşvet & yolsuzluk gibi risklere proaktif olarak müdahale edilmesi amaçlanmaktadır. 

Uçtan Uca Uyum Danışmanlığı

KPMG Türkiye olarak, kurumunuzun karşılaştığı rüşvet ve yolsuzluk riskine yönelik makul ve ölçülü kontroller ile politika ve prosedürlerin uygulanması amacı ile birçok hizmet sunmaktayız:

Eğitimler

Rüşvet & Yolsuzluk, suistimal ve benzeri riskler engellenebilir risklerdir. Engellemenin yolu ise doğru eğitim ve proaktif planlamadan geçer.

Deneyimli profesyonellerimiz tarafından verilen aşağıdaki eğitimlerimiz, her şirkete ve duruma özel olarak tasarlanıp, sunulmaktadır:

 • İş etiği ilkeleri
 • Rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi
 • Etik bildirim süreçleri
 • Suistimal incelemesi ve ifade alma teknikleri
 • Suistimal farkındalık eğitimleri
 • Etik ve uyum  programı eğitimleri
 • Mali tablo suistimallerine ilişkin farkındalık eğitimleri

Güncel Bilgiler


KPMG E-Bültenleri

Usulsüzlük Önleme – İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum ile İlgili Güncel Bilgiler Gelen Kutunuzda