KPMG Suistimal Önleme ve İnceleme ekibi olarak, oluşması muhtemel uyum risklerinin belirlenmesi ve önlenmesi konusunda, müşterilerimize uçtan uca destek vererek faaliyetlerinden ötürü oluşabilecek riskleri belirlemek ve bunlara müdahale etmek konusunda yardımcı oluyoruz.

OFAC Yaptırımlar Uyum Programı Kapsamı

Amerika Birleşik Devletleri (“ABD”) Hazine Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (“OFAC”) ABD'nin ulusal güvenlik, dış politika ve ekonomisine yönelik tehditlere karşı korunmak üzere ekonomik ve ticari yaptırımlar uygulamaktadır.

OFAC, yaptırımlara ilişkin önleyici faaliyetlerin kurum ve kuruluşlar tarafından sistematik bir şekilde geliştirilip uygulanmasını temin etmek üzere 2 Mayıs 2019 tarihinde “OFAC Uyum Taahhütleri Kılavuzunu (“Kılavuz”) yayınlamıştır. Bu Kılavuz bir yandan yaptırım programı standartlarını belirleyerek OFAC’ın asgari beklentilerini ortaya koyarken diğer yandan yaptırımlara uyumun sağlanması, uygulanması ve sürekli iyileştirilmesinin önemini açıkça göstermekte ve kurum ve kuruluşlara referans noktası olmaktadır.

Mevcut durumda OFAC düzenlemeleri, ABD kurum ve kuruluşları ile ABD ile iş yapan ancak ABD dışı ülkelerde faaliyet gösteren tarafların güçlü bir Yaptırım Uyum Programı’nın bulunması durumunu, cezaların değerlendirilmesinde hafifletici bir faktör olarak değerlendirmekte aksi durumda ise olası bir ceza zemini ve ağırlaştırıcı sebep olacağını belirtmektedir. 

Bunlara ek olarak ABD’li yatırımcıların Kılavuz’da belirtildiği şekilde Uyum Programı bulunmayan firmalar ile çalışmaktan kaçınması da olası yatırım fırsatlarını kaybetmek yönünde önemli bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hizmetlerimiz

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG olarak geniş sektör bilgimiz ve yaptırım düzenlemelerine uyum alanındaki danışmanlık tecrübemiz ile kuruluşların ihtiyaçları öncelikli olarak gözetilerek OFAC çerçevesine uyum konusunda müşterilerimize her adımda destek olmaktayız.

Kılavuz’da da belirtildiği üzere “Her bir şirket için uygulanması mümkün olan tek bir Uyum Programı yoktur.”. Buradan yola çıkarak her bir müşterimiz için uygun ve uygulanabilir olan bir Yaptırım Uyum Programı oluşturmak konusunda danışmanlık vermekteyiz.

Bizimle iletişime geçin

Bize ulaşın

Hizmetlerimiz