Kurumlarda nitelikli ve organize hale gelebilen suistimalleri tespit etme ve engelleme gereksinimi, güçlü sistemlere ve denetim yapılarına duyulan ihtiyacı beraberinde getirmiştir. Suistimalin tespitinde veya müdahale etme konusundaki başarısızlık ciddi maddi ve manevi kayıplara sebep olmaktadır.

KPMG; sahte ve hatalı finansal raporlamalar, hukuki ve görev ihlalleri, komisyon iddiası, kurumsal casusluk, varlıkların kötüye kullanımı, çıkar çatışması, tedarik suistimali, bilgi suistimali, uygunsuz davranışlar ve benzeri konuların incelenmesi ile ilgili olarak müşterilerine danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu danışmanlık hizmetleri sıklıkla aşağıda örneklenen faaliyetleri de kapsamaktadır:

Satın Alma ve Gider İncelemeleri

Kurumların harcamalarının büyük kısmını oluşturan satın alma işlemleri ve giderler muhteviyatı gereği birçok suistimal riskini barındırmaktadır.

Satın alma işlemlerinin belirli bir standartta gerçekleşmesi, standart dışı işlemlerin değerlendirilmesi ve ekstra onay sürecine dahil edilmesi gerekmektedir. Verdiğimiz danışmanlık hizmetleri kapsamında, gerçekleştirilen satın alma işlemlerini aşağıdaki perspektiflerden değerlendirmekte ve olası suistimal vakalarını ve standart dışı uygulamaları tespit etmekteyiz.

 • Rayiç fiyat araştırması
 • Yeni tedarikçi değerlendirmesi
 • Çıkar çatışması kontrolleri
 • Sözleşme şartlarının gözden geçirilmesi
 • Negatif haber araştırmaları
 • Referans kontrolleri
 • Uzun vadeli yükümlülüklerin tespit edilmesi

Çıkar Çatışması İncelemeleri

Çıkar çatışması, kısa bir anlatım ile çalışanların işlerini yaparken kendilerine, arkadaşlarına veya aile fertlerine belli bir iyiliğin yapılmasını sağlamak amacıyla belli bir müşteriye, tedarikçi vb. üçüncü tarafa ayrıcalık veya öncelik tanıyacak şekilde kararlar almasıdır.

Ekibimiz bu gibi şüpheli durumları aydınlatmak adına, mümkün olan tüm kaynaklardan derlediği bilgiler üzerinde incelemeler yaparak müşterilerine destek olmaktadır.

Satış ve Gelir İncelemeleri

Kurumların faaliyetlerine devam edebilmesi adına sağlıklı bir gelir yapısına sahip olmaları elzemdir. Kurumun satışları, sözleşmeleri, anlaşmaları ve işlemleri kâğıt üzerinde makul ve/veya karlı olsa da, bazı gizli riskler ve suistimal emareleri barındırıyor olabilir.

Ekibimiz, satış ve gelir incelemeleri yaparken bir şirketin satış işlemlerini aşağıdaki perspektiflerden inceleyerek, riskli veya suistimal barındıran işlemleri tespit etmektedir:

 • Müşteri bazlı karlılık
 • Dönemsel karlılık
 • Müşteri bazlı iskonto oranları
 • Satış işleminin gerçekliği (teslim, tesellüm)
 • Müşterilere sağlanan ek faydaların (kickback, risturn, prim, royalty vb.)
 • Ödeme vadeleri ve teminat yapısı
 • Müşterinin itibarı
 • Tahsilat kabiliyeti

Tedarik, Üretim, Envanter Yönetimine İlişkin İncelemeler

Tedarik, üretim ve stok yönetimi süreçleri zaman zaman karmaşıklaşabilmekte ve bu karmaşık işlemler bütünü bazı suistimal ve usulsüz işlemlere imkan verebilmektedir. Ekibimiz tedarik, üretim ve envanter yönetimi süreçlerinde yaşanan aksaklık ve usulsüzlükleri tespit etmek adına, aşağıda örneklenen özel kapsamlı incelemeleri gerçekleştirmektedir:

 • Üretim reçete yapısının incelenmesi
 • Üretim teyitlerinin incelenmesi
 • Hurda oranı, hurda satışı incelemeleri
 • Tüketim ve envanter incelemeleri

Yatırım İncelemeleri

Yatırımlar birçok değişkeni barındırmaları, düşük frekanslı olmaları ve çok sayıda üçüncü tarafı içermesi sebebiyle rutin işlemlerden daha yüksek riskli olarak kabul edilmektedir.

Ekibimiz, inşaat, turizm tesisi, üretim tesisi, makine, altyapı, şirket devralma ve daha pek çok farklı yatırım türünde değerlendirmeler ve detaylı incelemeler gerçekleştirerek müşterilerine destek vermektedir.

Finansal Tablo ve Raporlama İncelemeleri

Mali tablo ve raporlama suistimalleri, bir şirketin mali durumunu, bilerek ve istemli olarak, bazı işlemleri gerek yok saymak gerek olduğundan farklı göstermek suretiyle mali tablo kullanıcılarını yanlış yönlendirecek şekilde saptırmak için yapılmaktadır. Bu gibi hatalı mali tablolar aşağıdaki sonuçlara sebep olabilmektedir.

 • Yöneticiye hak etmediği prim ve bonusların ödenmesi
 • Yatırımcının aldatılarak zarara uğratılması
 • Satın alınacak şirketin değerlemesinin olması gerekenden yüksek çıkması
 • Satın alınan şirketin eski sahibine hakediş dışı earn-out (başarı primi) bedellerinin ödenmesi

Ayrıca kalite testleri, laboratuvar sonuçları gibi hatalı raporlamalar da kurumlara geri alınamaz zararlar verebilmektedir.

Ekibimiz, adli bilişim ve elektronik keşif, çalışan mülakatları, işlem incelemeleri gibi yetkinliklerini ve tecrübelerini harmanlayarak, olası yanlış raporlamaları tespit etmekte ve müşterilerine yardımcı olmaktadır.

Etik İhlal İncelemeleri

Her ne kadar kurum içerisinde varlığını veya ihtimalini kabul etmek zor da olsa mobbing, taciz vb. etik ihlaller günümüz iş dünyasında gerçekleşebilmektedir.

Kurumların bu etik ihlallerin oluşumunu engellemeye yönelik ve/veya oluştuktan sonra aldıkları aksiyonlar ise çalışanlarına verdiği değeri göstermekte ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama konusunda önem arz etmektedir. Muhteviyatı gereği hassas öğeler içeren bu türdeki ihlallerin KPMG gibi bağımsız üçüncü taraflarca incelenmesi ise vaka yönetimi ve güven açısından ağırlıklı olarak tercih edilen bir yöntemdir.

Personele İlişkin İncelemeler

Bir kurumun en önemli varlığı olan iş gücü aynı zamanda kurumu temsil etmesi, kurumun değerlerini ve kültürünü yansıtması sebebiyle doğru kişileri doğru pozisyonlarda istihdam etmek günümüz iş dünyasında çok önem arz etmektedir. İşe alım sürecinde ve/veya mevcut iş gücünü doğru değerlendirerek kişilerden gelecekte kaynaklanabilecek itibar ve suistimal risklerini indirgemek gerekmektedir. Bu bağlamda müşterilerimize aşağıdaki konu başlıklarında yardımcı olmaktayız:

 • Özgeçmiş araştırması
 • Referans araştırması
 • Diploma doğrulama
 • Personel masraf beyanı incelemeleri
 • Hayalet çalışan incelemeleri
 • Bordro usulsüzlüklerine ilişkin incelemeler
 • Maaş ve iş avansı incelemeleri

İş Amaçlı Kullanılan Cihazlardaki Dijital Verinin Temini ve İncelenmesi

Denetim ve dava süreçlerinde verilere hızlı bir şekilde ulaşmak çok önemlidir. Bu kapsamda, elektronik keşif hizmetleri; veri kümelerini tespit etmek, güvenceye almak, hazırlamak, taramak ve hızlı bir şekilde gözden geçirmek için tasarlanmış bir yaklaşım olup, iç soruşturmalar ve hukuki süreçler için önem arz edebilmektedir. Keşif hizmetleri sırasında, verinin yapısı, yasal gereksinimler ve verinin yer aldığı sistemler göz önünde bulundurulmaktadır.

Elektronik Keşif Hizmetleri aracılığıyla birçok farklı cihaz ve platformda inceleme gerçekleştirilebilmektedir:

 • Dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar
 • Akıllı telefonlar
 • Tabletler
 • SIM kartlar
 • Kurumsal e-posta arşivleri

Her türlü dijital kaynaktan temin edilen e-posta arşivleri, sohbet yazışmaları, çalışma sayfaları, video kayıtları, ses kayıtları gibi çeşitli veriler üzerinde incelemeler gerçekleştirebilmektedir.

Çalışanların Sorgulanması

Kurum İçi İncelemeler - Soruşturmalar sırasında soruşturmaya konu olay/durum ile ilgili bilgi toplamak amacıyla bilgi sahibi olduğu değerlendirilen kişilerle mülakat gerçekleştirilmesi ve hatta yazılı veya sözlü ifade alınması gerekebilir. Bu mülakatlar soruşturmanın sağlığı ve seyri açısından önemlidir. Konusunda yetkin ve oldukça tecrübeli ekibimiz incelemeler esnasında bilgi alma mülakatları veya ifade alma görüşmeleri gerçekleştirebilmektedir.