Veri ve Analitik

Veri ve Analitik

Şirketlerin veri odaklı stratejilerini gerçekleştirmelerinde iş ve işletim modellerini dönüştüren veri, analitik ve otomasyon çözümleri sunuyoruz

Şirketlerin veri odaklı stratejilerini gerçekleştirmelerinde iş ve işletim modellerini dön

Veri her geçen gün altın gibi değer kazanmaktadır. Doğası gereği farklı formlarda var olan veriye, farklı amaçlar için şekil verilebilmektedir ve veri tekrar tekrar işlenip kullanılabilmektedir. Birçok kurumun büyük yatırımlar yapmasına rağmen bu yeni madeni ortaya çıkarmada ve işleyerek değer katmada zorlandığı görülmektedir. Bu durumun, karmaşık ve çevre sistemlerden bağımsız mimariler, erişim kontrollerinin ve veri politikalarının yokluğu, kurum veri dili eksikliği konuları da dahil olmak üzere birçok sebebi vardır.

Öncü kurumlar, tüm bu güçlüklere rağmen veriden değer sağlamak amacıyla veri ile ilişkilerini yeniden tasarlamaya başladılar. Bu kurumların önümüzdeki birkaç yıl içinde benimseyeceği ortak stratejiler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 

 • İş gereksinimlerine ve veriye ilişkin regülasyonlara dayanan “Veri Değer Önerisi” nin ortaya çıkarılması
 • İş yapış şekillerine veriye ilişkin sorumlulukların eklenmesi
 • Kurumsal veri dili yolculuğunun başlatılması
 • Veri odaklı iş yapışa geçişin yönetilmesi

 

KPMG olarak, şirketlerin veri odaklı stratejilerini gerçekleştirmelerinde iş ve işletim modellerini dönüştüren veri, analitik ve otomasyon çözümleri sunmaktayız. Veri odaklı çözümlerde inovasyonu hızlandırmak ve küresel ölçekli çıktılar sağlamak için sahip olduğumuz veri ve analitik yetkinliklerimizi, teknoloji ve köklü uzmanlığımızla birleştiriyoruz.

Kurumların büyüme ve karlılığını artıran iş kararlarını geliştirmek, hızlandırmak ve otomatikleştirmek, verilerinin değerini ortaya çıkarmak ve artırmak, veriye dayalı başarılı iş sonuçları elde etmek için yaptığımız her şeyde veri, analitik ve akıllı otomasyonu temel olarak görüyoruz. Müşterilerimizin veri odaklı dönüşümlerini gerçekleştiren özelleştirilmiş çözümler oluşturmak ve uçtan uca hizmetler sunmak için aşağıda detayları belirtilen hizmetleri sunuyoruz.

 

Yönetişim

Yönetişim, kurum veri ve bilgi varlıklarının uygunluğunun, kullanılabilirliğinin, bütünlüğünün ve güvenliğinin yönetimidir. Kurum veri ve bilgi varlıklarının, üzerinde anlaşılan politikalar ve prosedürler doğrultusunda kurum genelinde kullanılmasını, uygun olarak kontrol edilmesini, bakımının yapılmasını ve kurum stratejilerine ve hedeflerine değer katmasını sağlar.

Yönetişimin temel hedefi, veri ve bilgi varlıklarını yönetilebilir gruplar belirleyerek bu varlıkların üretildiği ve tüketildiği tüm sistemlerde anahtar paydaşların işbirliği ile harmonize bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır. 

Hizmet verdiğimiz başlıca konular aşağıdaki gibidir:

 • Veri Yönetişimi
 • Raporlama Yönetişimi
 • İleri Analitik Yönetişimi

 

Veri

Veri, bilgisayar bağlamında, farklı dijital bilgi parçalarını ifade eder. Veri yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış formatta bulunur ve sayı, metin, görsel, ses gibi çeşitli formlarda kullanılır. Günümüzün doğru veriyi tespit etme, yakalama ve veriye ilişkin kaliteyi yönetme konusundaki veri yönetimi zorlukları veri hacmi, veri çeşitliliği ve veri hızı konularını beraberinde getirir.

Veri odaklı teknolojiler ancak onları destekleyen veri kadar iyi olabilir. Yapay zekanın (AI) hayatımıza girdiği bu zamanda, müşterilerimizin “AI’ya hazır” hale gelebilmesi, bir varlık olarak verisini anlamlı hale getirmesinden geçer.

KPMG olarak, müşterilerimizin verilerinin değerini ortaya çıkartarak onlara rekabet avantajı yaratmayı hedeflemekteyiz. Bu konuda büyük veri, karmaşık veri kaynakları ve veri modelleri konularında veri yönetimi yetkinliklerimiz bulunmaktadır.

Hizmet verdiğimiz başlıca konular aşağıdaki gibidir:

 • Veri Mimarisi
 • Veri Yönetimi, Veri Ambarları ve Veri Pazarları
 • Ana Veri Yönetimi
 • Veri Kalitesi
 • Veri Mühendisliği

 

Analitik

Analitik, verimliliği arttırmak ve iş kazancı sağlamak için kullanılan nicel teknikleri ve işlemleri ifade eder. Analitik, gelişmiş öngörü sağlamak amacıyla anlamlı kalıpları tanımlamak, çıkarmak, yorumlamak ve görselleştirmek için çeşitli veri kaynaklarına uygulanır. Basit tanımlayıcı raporlamadan yapay zekanın tüm potansiyelini kullanan tahminleyici ve öngörücü algoritmalara kadar uzanır. 

Hizmet portföyümüz müşterilerimizin özel iş ihtiyaçlarını çözmek için veri bilimine ve bilgi işlem tekniklerine odaklanmaktadır. 

Hizmet verdiğimiz başlıca konular aşağıdaki gibidir:

 • İş Zekası
 • Optimizasyon, Simülasyon ve Tahminleme
 • İleri Analitik
 • Kurumsal Performans Yönetimi
 • Müşteri Analitiği ve Deneyimi

 

Akıllı Otomasyon

Akıllı otomasyon, verinin desteklediği basit otomasyon ve robotik süreçlerden fazlasıdır. Profesyonellerin iş kararlarının desteklenmesi, bakış açısının güçlendirilmesi ve iş operasyonlarının dijitalleşmesini kapsar. Bu teknolojilerin amacı; en gelişmiş formlarında her çeşit kaynaktan sağlanacak büyük miktarda veriyi yorumlamak, sonuçları değerlendirmek ve insan akıl yürütmesini simüle etmek için belirli algoritmalar ve ontolojiler kullanmak, kanıt ve olasılıklara dayalı kararları otomatikleştirmektir.

KPMG’nin akılllı otomasyon yetkinlikleri ile bilgi ve pratik deneyimi daha önce görülmemiş seviyelere ulaştıracak olan otomasyon stratejilerini hızlandıracak AI’ın değerini ortaya koymada müşterilerimize fayda sağlamayı hedeflemekteyiz. 

Hizmet verdiğimiz başlıca konular aşağıdaki gibidir:

 • Karar Modellemesi
 • Mantık Yürütme
 • Bilişsel Otomasyon
 • Sanal Ajanlar

 

Yapay Zeka

Yapay zeka; makinelerin algılamasını, keşfetmesini, anlamasını, akıl yürütmesini, aksiyon almasını ve öğrenmesini sağlayan gelişmiş algoritmalar ve teknolojiler topluluğudur. Makine öğrenmesi ve doğal dil işleme gibi çok çeşitli algoritmalar ve araçlar kullanmaktadır. Yapay zeka ekosistemleri, büyüme ve karlılığı artıran kararları geliştirir, hızlandırır ve otomatikleştirir. 

Hizmet verdiğimiz başlıca konular aşağıdaki gibidir:

 • Desen Tanıma 
 • Derin Öğrenme
 • Makine Öğrenmesi
 • Ses / Görüntü Tanıma
 • Doğal Dil İşleme

 

Etik

Büyük veri, yapay zeka ve bulut çözümlerinin hayatımıza girdiği bu dönemde, bilişim teknolojilerinin ve verinin tüketim süreci etik soruları da beraberinde getirmektedir. Kurumlar, bu sorunların azaltılması ve yaşanmasının önlenmesi için etik prosedürlerini tanımlamalı ve uyumluluğu denetleyecek uygulamaları hayata geçirmelidir. 

Hizmet verdiğimiz başlıca konular aşağıdaki gibidir:

 • Veri Etiği 
 • Dijital Etik
 • Veri Sınıflama

Bize ulaşın