İnsan ve Değişim Yönetimi

İnsan ve Değişim Yönetimi

Dijital dünyada bile, insanlar hala en önemli yatırımınız

Dijital dünyada bile, insanlar hala en önemli yatırımınız

İnsan ve Değişim Yönetimi Danışmanlığı Yaklaşımımız

  • Kuşak farklılıklarından yapay zekâya, değişen dinamikler işgücü piyasasının dengelerini değiştirmekte ve tüm bu yenilikler yeni bir çalışma dünyasını beraberinde getirmekte.
  • Değişen dinamiklerle birlikte, yoğun rekabet ortamında, liderler daha iyi iş sonuçları elde edebilmek için farklı kuşakları bir arada ve ahenkle çalıştırabilmeli, global ve mobil bir işgücünü etkin bir şekilde çekebilmeli, geliştirebilmeli ve elinde tutabilmeli.
  • Pazarda önde olmak için farklı becerilere yatırım yapmanız ve yeni yetenekler geliştirmeniz çevik organizasyonlar kurmak için bir zorunluluk.

 

Başlangıç noktası; Kurum stratejileri

Öncelikli çalıştığımız alan, şirket stratejisi ve iş sonuçlarıdır. Hedefimiz, müşterilerimizin daha iyi İK uygulamaları aracılığıyla hedeflerini başarmasına yardımcı olmak.

 

Çalışanlar; Stratejik bir kaldıraç

Kurum stratejilerinin hayata geçebilmesi için en önemli kaynak insan. Stratejilerin etkilerini öncelikli olarak belirleyerek, çalışanları stratejinin kaldıraç etkisi gören bir parçası haline getiriyoruz.

 

Entegre Çözümler

Sunduğumuz çözümler, tüm dönüşümü kapsayacak bir entegrasyonla, kurumun hedeflerine ulaşmasında itici güç olur.

 

İnsan ve Değişim Yönetimi Danışmanlığı

Temel hedefimiz, kurumların sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne ulaşması için;

  • İK fonksiyonunun optimizasyonunu sağlamak
  • İnsanları ve liderleri geliştirmek
  • Kurumun finansal başarısını tetikleyen;
  • Yapıcı davranışları belirlemek ve yerleştirmek
  • KPI ları belirleyerek, süreçlerin ölçülmesini ve iyileştirilmesini sağlamak
  • Verimli bir çalışma anlayışı oluşturmak
  • Değişimi yönetmek

 

"Global bilgi birikimimiz, araştırma projelerimiz, İK trendlerini belirleyen Mükemmellik Merkezlerimizle, 1400’den fazla İK danışmanımız ile 7 temel alana odaklanmaktayız."

Bize ulaşın