İç Denetim Fonksiyonunun Kalite Güvence Değerlendirmesi

İç Denetim Fonksiyonunun Kalite Güvence Değerlendirmesi

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibimiz iç denetim fonksiyonunun kalite güvence değerlendirmesine ulaşabilmeniz konusunda size yardımcı olur.

Kalite Güvence Değerlendirmesi hedeflerinizde yanınızdayız

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri bölümünde çalışan profesyonellerimizle birçok yerel ve uluslararası şirkette organizasyon çapında iç denetim, iç kontrol, dizayn ve etkinlik testleri, risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve katma değer yaratmak amacıyla yönetim kurulları, denetim komiteleri, risk komiteleri ve diğer üst yönetim fonksiyonları ile birlikte çalışıyoruz.

 

KPMG Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibi, etkin bir iç denetim ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, var olan iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, iş ve operasyon modelindeki süreçlerde risklerin analiz edilmesi, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi ve uyum yönetimi sistemlerinin kurulması veya geliştirilmesi ile aile şirketlerinin kurumsallaşması konularında hizmetler sunmaktadır.

 

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

İç denetim birimlerini “Uluslararası Standartlar”a uygun bir biçimde işleten kurumlar, etkin bir iç kontrol ortamına, gelişmiş risk yönetim süreçlerine ve kendinden emin bir Yönetim Kurulu’na sahip olabilmektedir. Ancak, “yeterli bir iç denetim biriminden” “uluslararası standartlarda bir iç denetim birimine” geçilmesi için yönetim ve iç denetim birimi yöneticilerinin “konumlandırma, insan kaynağı / ekip ve süreçler” konu başlıkları çerçevesinde dengeleyici bir uyum sağlaması gerekmektedir.

 

İç denetim kalite güvence değerlendirmesi konusunda geniş sektör deneyimine sahip, konusunda uzman ekibimizle, önde gelen kalite kontrol ve kıyaslama tekniklerini kullanarak şirketinizin mevcut iç denetim fonksiyonunun kalite güvence değerlendirmesini gerçekleştiriyoruz. Mevcut iç denetim fonksiyonunun uluslararası standartlara; Türkiye’deki, dünyadaki ve bulunduğunuz sektördeki iç denetim fonksiyonlarına göre yerine ilişkin bağımsız ve objektif değerlendirmeler yaparak kalite güvence değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi konusunda yardımcı oluyoruz.

 

Yönetişim, Risk ve Uyum Alanındaki Diğer Hizmetlerimiz:

 • İç Denetim Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması
 • İç Kontrol Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kalite Güvence Değerlendirmesi
 • SOX Uyum Danışmanlığı
 • Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
 • Bayi ve Distribütör Denetimi
 • Sürekli Denetim ve Sürekli Gözetim
 • Yazılım Lisans Denetimi
 • Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)
 • Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma
 • Süreç Olgunluk Analizi
 • Süreç İyileştirme ve Dönüşümü
 • İş Gücü Verimliliği ve Süreç Otomasyonu
 • Süreç Performans Yönetimi
 • Kurumsal Check Up
 • Kurumsal Yönetim ve Uyum

Bize ulaşın