Etik ve uyum fonksiyonlarının küresel trendlere ve gelişen risklere nasıl uyum sağladığını araştırmak için KPMG International tarafından gerçekleştirilen 2021 Baş Uyum Görevlileri (CCO) Anketi’nin Türkiye bacağı Etik ve İtibar Derneği (TEİD) iş birliği ile 2021 yılı Kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Anketin Türkiye sonuçlarını içeren ve küresel sonuçlar ile karşılaştırılan 2021 Etik ve Uyum Anketi Değerlendirme Raporunu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Küresel şirketlerin çalışma şeklini değiştiren bu olağanüstü değişim yıllarında Etik ve Uyum Görevlileri (CCO’lar), reaktif süreçleri proaktif hale getiren değişim liderleridir. CCO’lar, şirketlerin değişimin ön safhalarında kalmasına yardımcı olan yeni yaklaşımları ve teknolojileri benimseyerek düzenleyici ve paydaş beklentilerini öngörmekte ve riskleri oluşmadan önce önlemeye çalışmaktadır.

2021 Etik ve Uyum Anketi Değerlendirme Raporu ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların mevcut uyum yapılarının, uyum fonksiyonlarını gerçekleştirirken zorlandıkları alanların ve iyileştirmeyi planladıkları gelişime açık yönlerin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Pandemi dönemi koşulları ve ekonomik yavaşlama ile birlikte çalışanlar üzerinde artan maddi ve manevi baskılar, çeşitli suistimal eylemlerinin gerçekleşmesine zemin hazırlarken kurumları ciddi risklerle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu nedenle kurumlarda oluşturulan güçlü etik ve uyum programları, kurumların ve/veya yöneticilerin bu risklerle karşı karşıya kalma ihtimalini güçlü bir şekilde zayıflatırken iş etiği ilkelerini kurum kültürünün kalıcı bir parçası haline getirmektedir.

Bu bağlamda, pek çok farklı sektör ve alanda bilgi ve tecrübeye sahip uzmanlardan oluşan KPMG Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı ekibi, global ve yerel ölçekte firmalara etik ve uyum konularında danışmanlık hizmetleri vererek firmaların dönüşüm yolculuklarında onlara yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Keyifli okumalar dileriz.