Etik ihbar sistemleri, şirket yönetimleri için bir erken uyarı mekanizması özelliği taşımakta olup, şirketlerin suistimale maruz kalmaları ya da uluslararası ve yerel düzenlemelerin ihlal edilmesi durumunda üstlenmeleri gereken sorumluluk seviyesini ve maruz kalacakları zararları en aza indirgemeyi hedeflemektedir.

Sistemsel bir süreç olarak işletilen etik ihbar ve bildirim yönetimi sistemleri, şirketleri bu tür zararlardan korumalarının yanı sıra bildirim yapan ve ihlalden etkilenen çalışanları korumayı da amaçlamaktadır. Başta, yaptırım kararları sebebi ile Türk şirketlerinin de aşina olduğu OFAC (ABD Adalet Bakanlığı, Yabancı Varlıklar Ofisi) olmak üzere birçok uluslararası düzenleme, standart ve iyi uygulama rehberi de etik bildirim ve bildirim yönetimi sistemlerini kurumsal yönetim anlayışının mihenk taşlarından biri olarak görmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri’nin yanı sıra, Türk şirketlerinin bir diğer yakın ticari ilişki içinde bulunduğu bölge olan Avrupa Birliği’nde de benzer yasal düzenlemeler hayata geçirilmektedir. Buna göre, 50'den fazla çalışanı olan tüm şirketlerin, etik ihbar ve bildirim yönetim sistemlerini hayata geçirmesi şart koşulmaktadır.

Uluslararası araştırmalarda öne çıkanlar;

 • Suistimal vakalarının %42’si ihbar mekanizması sayesinde tespit edilmektedir.
 • Çalışanlar %55 ile en çok ihbarda bulunan taraf olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanında müşteri ve tedarikçilerin de kanala erişimi önem arz etmektedir.
 • Bildirim hattı olmayan şirketlerin suistimal sebebi ile ortalama kaybı 200 bin USD iken, bildirim hattı olan şirketlerin kaybı yarı yarıya düşmektedir.
 • Bildirim hattı olmayan şirketlerin potansiyel kaybı, bildirim hattı olan şirketlere kıyasla 2 kat daha fazladır.

Uluslararası araştırmalar ve tarafımıza yapılan bildirimlerin analiz edilmesi neticesinde aşağıdaki konuların öne çıktığı gözlemlenmiştir.

Öne Çıkan İhlal Tipleri

 • Şirket İçi Usulsüzlük
 • Rüşvet ve Yolsuzluk
 • Şirket Varlıklarının Suistimali ve Hırsızlık
 • Yasal Düzenlemelerin ve Şirket İçi Prosedürlerin İhlali
 • Mobbing (Psikolojik Bezdirme)
 • Cinsel/Fiziksel/Sözlü Taciz
 • Çıkar Çatışması

Türkiye’de Etik Hat, Bildirim Hattı, İhbar Hattı, Bağımsız Hat vb. isimlerle adlandırılmakla beraber uluslararası iş dünyasında ise SpeakUp, Whistleblowing Hotline, Ethical Line, Ethics Hotline gibi isimlerle anılmaktadır.

 

 

 

Bağımsız Etik Hat Uygulamaları AB’de Zorunlu Hale Geliyor

Uluslararası seviyede faaliyet gösteren Türkiye merkezli şirketler için de önem arz eden ilgili AB direktifinin üye ülkelerin iç mevzuatına dahil edilmesine ilişkin olgunluk seviyeleri üye ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Ancak, çalışmaların tüm üye ülkelerde 2022 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

harita

KPMG size nasıl yardımcı olabilir?

KPMG Etik & Uyum Yönetimi Hizmetleri çatısı altında hayata geçirdiği tam kapsamlı etik ihbar ve bildirim yönetimi sistemi ile şirketlerin etik ihbar hattı kurma ve işletme yükümlülüğünü yerel ve uluslararası düzenlemelere uyumlu olacak biçimde üstlenmektedir. KVKK ve GDPR gibi yerel ve uluslararası veri gizliliği düzenlemeleri ile uyumlu olmasının yanı sıra ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası’na uygundur. Bu sayede yüksek seviyede veri koruma güvenliği taahhüt eder.

KPMG Türkiye olarak, etik bildirim hattı servisimiz telefon, internet sitesi ve e-posta olmak üzere üç farklı kanaldan 40’dan fazla dil seçeneği ile hizmet sağlamaktadır. Etik bildirim hattı KPMG bünyesinde yer alan suistimal inceleme uzmanları tarafından yönetilmekte ve bildirimler suistimal bakış açısı dikkate alınarak profesyonellerimiz tarafından incelenip raporlanmaktadır. Öne çıkan tecrübelerimiz; dünyanın önde gelen havayolu şirketleri, lider perakende zincirleri, önde gelen elektronik ticaret firmaları, Türkiye merkezli uluslararası şirket grupları, çok uluslu bankalar, lider elektronik ve beyaz eşya üreticileri.

KPMG Portföy İstatistikleri

a

İlginizi çekebilecek içerikler


KPMG E-Bültenleri

Usulsüzlük Önleme – İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum ile İlgili Güncel Bilgiler Gelen Kutunuzda

Bize ulaşın


Bizi takip edin

İş Dünyasının Bilgi ve Öngörü Kaynağı