SOX Uyum Danışmanlığı

SOX Uyum Danışmanlığı

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibimiz SOX uyumuna ulaşabilmeniz konusunda size yardımcı olur.

SOX Uyum hedeflerinizde yanınızdayız

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri bölümünde çalışan profesyonellerimizle birçok yerel ve uluslararası şirkette organizasyon çapında iç denetim, iç kontrol, dizayn ve etkinlik testleri, risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve katma değer yaratmak amacıyla yönetim kurulları, denetim komiteleri, risk komiteleri ve diğer üst yönetim fonksiyonları ile birlikte çalışıyoruz.

 

KPMG Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibi, etkin bir iç denetim ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, var olan iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, iş ve operasyon modelindeki süreçlerde risklerin analiz edilmesi, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi ve uyum yönetimi sistemlerinin kurulması veya geliştirilmesi ile aile şirketlerinin kurumsallaşması konularında hizmetler sunmaktadır.

 

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Sarbanes-Oxley yasası, şirketlerin finansal raporlamaları üzerindeki kontrollerin iyileştirilmesi amacı ile, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki borsalarda işlem gören halka açık şirketleri kapsayacak şekilde 30 Temmuz 2002’de imzalandı. Söz konusu yasa ile şirketlerin finansal raporlamaları üzerindeki risklerin ve kontrollerin belirlenmesi, dokümante edilmesi ve değerlendirilmesi zorunlu tutulmuştur.

SOX konularında tecrübeli ve mesleki sertifikalara sahip uzman ekibimizle sizlere aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz.

 • İş akış şemalarının çizilmesi, prosedürlerinin yazılması ve kontrol noktalarının ortaya çıkartılması,
 • Finansal raporlamaya yönelik risklerin ve mevcut kontrollerin belirlenmesi ve test edilmesi,
 • Test sonuçlarının dokümante edilmesi.

 

Yönetişim, Risk ve Uyum Alanındaki Diğer Hizmetlerimiz:

 • İç Denetim Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması
 • İç Kontrol Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kalite Güvence Değerlendirmesi
 • SOX Uyum Danışmanlığı
 • Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
 • Bayi ve Distribütör Denetimi
 • Sürekli Denetim ve Sürekli Gözetim
 • Yazılım Lisans Denetimi
 • Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)
 • Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma
 • Süreç Olgunluk Analizi
 • Süreç İyileştirme ve Dönüşümü
 • İş Gücü Verimliliği ve Süreç Otomasyonu
 • Süreç Performans Yönetimi
 • Kurumsal Check Up
 • Kurumsal Yönetim ve Uyum

Bize ulaşın