Yeni Nesil Teknolojiler ve Dijital Hizmetler

Yeni Nesil Teknolojiler ve Dijital Hizmetler

Yeni gelişen teknolojiler ile birlikte kurum ve şirketlerde yaşanan dijital dönüşüm artık günlük yaşamın bir parçası.

Yeni gelişen teknolojiler ile birlikte kurum ve şirketlerde yaşanan dijital dönüşüm artık

Yeni gelişen teknolojiler ile birlikte kurum ve şirketlerde yaşanan dijital dönüşüm artık günlük yaşamın bir parçası. Dijitalleşme, üretim metotlarından müşteri beklentileri ve dağıtım kanallarına kadar bir şirketin iş yapış süreçlerindeki birçok noktayı değiştiriyor. Şirketler dijitalleşme sayesinde, bilginin üretimi ve işlenmesinden, karar alma süreçlerine ve yeni pazarlara erişime kadar birçok alanda önemli kazanımlar sağlıyor.

 

KPMG olarak, çözümlerimiz ile kurumların iş yapış şekillerini değiştiriyor ve verimliliklerini artırıyoruz. Doğru bir strateji ile şirketlerin klasik iş modellerinden dijital iş modellerine geçişlerinin hızla tamamlanmasını sağlıyoruz. Djitalizasyon, robotik süreç otomasyonu ve dijital iş gücü ve bulut teknolojileri, blockchain, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik, yapay zeka ve makine öğrenmesine yönelik çalışmalarımız ile dijital değişime en üst seviyede katkı sağlıyoruz. İhtiyaçlarınız doğrultusunda organizasyonlarınız yeniden kurgulama ve iş modellerinizi yeniden tanımlanama konusunda size destek oluyoruz.

 

Dijitalizasyon:

Gün geçtikçe artan dijital dönüşüm hızı, birçok sektörü ve iş modelini etkilemeye devam etmektedir. Dijitalleşme stratejisi geliştirmek ve yenilikçi iş modellerini benimsemek için hızla harekete geçmeyen kuruluşlar, rakiplerin gerisinde kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu dönüşümün bir anda ve kolayca olmasını beklemek, gerçekçi bir yaklaşımdan uzaklaşmak anlamına gelmektedir. Başarılı bir dijital dönüşüm, mevcut finansal ve işletme modellerinin yeniden ele alınmasından, organizasyon yetkinliklerine kadar bütünsel bir yaklaşım gerektirmektedir. KPMG Türkiye olarak, değişim yönetimi süreciniz boyunca, dönüşümünüzün kültürel, organizasyonel ve teknolojik boyutlarını ele alarak, dijitalleşme stratejinizin oluşturulmasına destek sağlamaktayız.

 • Dijital Strateji, Yönetişim ve Kültür
 • Dijital Süreç ve Teknoloji Yönetimi
 • Dijital Müşteriler, Kanallar ve Organizasyon
 • Dijital İş Gücü ve Kabiliyetler

 

Robotik Süreç Otomasyonu ve Dijital İş Gücü:

Dijital iş gücü dönüşümü ile verimlilik yaratacak iş süreçlerinizi çalıştaylar aracılığı ile belirleyerek; dijital iş gücünün yönetişim çerçevesi ile bütünsel bir yaklaşım sunuyoruz. Dijital iş gücü hizmetlerimizin arkasındaki temel teknoloji olan robotik süreç otomasyonu ile verimlilik robotların ön tanımlı görevleri hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirebilmesi ile sağlanmaktadır. Dijital iş gücünün eldeki iş gücünden rutin işleri devralması ile çalışanların daha katma değerli işlere odaklanması ve şirketin daha fazla değer üretebilmesi hedeflenmektedir. Bu da şirketlerin stratejik hedeflerine hızla ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. KPMG Türkiye, teknoloji ve süreç danışmanlarından oluşan uzman kadromuz öncülüğünde robotik süreç otomasyonu dönüşüm desteğimiz konusunda sizlere kurumsal sorunların çözülmesiyle ilgili yardımcı olmaktayız. Hem Türkiye’de hem de küresel iş geliştirme ve robotik süreç otomasyonu uygulama örnekleri hakkındaki endüstri bilgimizden faydalanabilirsiniz.

 • Süreç Analiz Hizmeti
 • Robot Yazılım Hizmeti
 • Süreç ve İstisna Yönetim Hizmeti
 • Kavram Kanıtlama (PoC) Hizmeti

 

Bulut:

Bulut bilişim çoğu teknoloji kullanımı için tercih edilen bir bilişim modelidir. KPMG Türkiye, bütünsel ve kurumsal çapta bir stratejiye, BT yönetişimiyle entegre etkili bir bulut yönetişimine ve bulut hizmetlerine kolay erişim sağlamak ve işlemlerini yönetmek için sahip olmanız gereken platformlar konusunda size yardımcı olmaktadır. Uzman teknoloji danışmanlarımız BT organizasyonunuz teknolojiyi inovasyon ve rekabetçi büyüme kaynağı olarak kullanmasını sağlayacak hizmetleri size sunmaktadır.

 • Çevik ve İyileştirilmiş İş Performansı Sağlama
 • Stratejik Konumu Geliştirme
 • Teknoloji Yatırımlarının Stratejik Değerini Artırma
 • Teknoloji Kaynaklarının Etkin Yönetimi

 

Blockchain:

Teknolojinin hızlı bir şekilde değişmesi, şirketlerin küresel olarak daha bağlantılı iş süreçlerine sahip olduğu ve teknolojik değişimin etkilerinin öngörülemeyeceği bir ortam yaratmaktadır. Küresel olarak birbirine bağlı şirketlerde, sürdürülebilirliğin sağlanması, sistemlerdeki verimliliğin değerlendirilerek maliyetlerin ve risklerin azaltılmasına bağlıdır. Blockchain, şirketlerin gerçekleştirdiği birçok temel operasyonun daha şeffaf, hızlı ve güvenilir olmasını sağlayarak şirketlerin bu sorunları çözmesine destek olabilmektedir. KPMG Türkiye, sadece teorik düzeyde teknolojiye odaklanan blockchain yöntemlerinin aksine, satın alma, tedarik zinciri ve diğer temel operasyonların dijital dönüşümünü hızlandıran kapsamlı blockchain stratejisi ve uygulaması sunmak için çalışmalar gerçekleştirmektedir.

 • İş süreçlerindeki verimsizliğin iyileştirilmesi
 • Dijital dönüşümlerin finansal öngörüler ile gerçekleştirilmesi
 • Güvenilir veri kaynağı ile şeffaf veri yönetimi sağlanması
 • Gerçek zamanlı bilginin kullanımı ile birbiri ile bağlantılı iş süreçlerinin yönetiminin kolaylaştırılması
 • Kriptografik anahtar yönetimi ile müşteri ve şirket verilerinin gizliliğinin sağlanması
 • Dijital iş süreçlerindeki performans ölçümleri ile gelişime açık alanların belirlenmesi

 

Nesnelerin İnterneti:

Nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu ‘Nesnelerin İnterneti' iletişim ağı artık hayatımızın içinde. Gün içinde sıkça kullandığımız ve yakın gelecekte hayatımızdaki rolünü büyütmesi beklenen bu kavram yaşamı kolaylaştırıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte, ‘Nesnelerin İnterneti’ bireyler, işletmeler, tüketiciler ve teknoloji şirketleri için büyük bir fırsat olacaktır. KPMG Türkiye, yüksek seviyedeki endüstri, teknoloji, politika ve analitik bilgilerinden yola çıkarak sizlere güvenli ve etkili ‘Nesnelerin İnterneti' çözümleri sunmaktadır. Teknoloji ve süreç danışmanlarından oluşan uzman kadromuzla sizlere yeni pazarlar, strateji ve uygulama, güvenlik, veri analizi, yerel ve uluslararası politika, büyüme planları ve daha pek çok konuda yardımcı olabiliriz.

 • Akıllı Strateji
 • Pazar Araştırması ve Analizi
 • Ekonomik Model ve İş Durumu
 • ‘Nesnelerin İnterneti’ Tedarik Danışmanlığı ve Değerlendirmesi
 • Program Yönetimi ve Yönetişimi
 • Siber Güvenlik

 

Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi:

Yapay Zeka ve beraberinde getirdiği Makine Öğrenmesi teknolojileri işletmeler için yepyeni fırsatlar yaratmış ve piyasa koşullarını yeniden tanımlamıştır. Son on yılda hizmetten sağlığa, ulaşımdan eğlenceye kadar hayatın her alanında son kullanıcıya dokunmaya başlayan Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi teknolojilerini çevik bir şekilde yakalamanız için KPMG Türkiye olarak yanınızdayız. KPMG’nin sunduğu Yapay Zeka alternatifleriyle kurumsal çapta çağı yakalayabilir, süreçlerinizi optimize edebilir, müşteri deneyimlerinizi iyileştirebilirsiniz.

 • Yapay zeka ve makine öğrenmesinin kullanılabileceği işletme fonksiyonlarının belirlenmesi
 • Gerekli yapay zeka ve makine öğrenmesi algoritmalarının geliştirilmesi
 • Müşterilerin kendi yaptıkları veya tedarik ettikleri sistemlerin özelleştirilmesi
 • Müşterilerin ihtiyaçlarına uygun SaaS sistemlerinin seçilmesi
 • Yapay zekanın mevcut iş akışlarına entegre edilmesi
 • Yapay zekadan faydalanılarak piyasa ihtiyaçlarının ve stratejilerin belirlenmesi

 

Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik:

AG ve SG teknolojilerine sahip şirketler geleceğin teknoloji eğilimlerinde rakiplerine göre bir adım önde olacaklardır. KPMG Türkiye’nin teknoloji danışmanlarından oluşan uzman kadrosu süreçlerinize ve hizmetlerine AG ve SG aracılığıyla müşteri katılımını sağlayacak ve gerçeklik algınızı değiştirecek yatırımları yapmanızı sağlayacak fikirleri size sunarak sizlere hem işletmeniz için yeni gerçekleri keşfetmenizi sağlayacak hizmetleri hem de AG ve SG teknoloji yolculuğunuzu hızlandıracak hizmetleri vermektedir. Gerek Türkiye’de gerek küresel sahada artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik uygulama örnekleri hakkındaki endüstri bilgimizden faydalanabilirsiniz. KPMG Türkiye olarak artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik konusunda desteğimiz ile sizlere kurumsal sorunların çözülmesi konularında yardımcı olmaktayız. Sizler de AG ve SG teknolojileriyle fiziksel ve dijital ortamlarınızı zenginleştirerek hem çalışanlarınıza hem de müşterilerinize yardımcı olabilirsiniz.

 • Gerçek dünyayı dijital dünyaya harmanlayan AG ve SG merkezleri
 • Sanal Gerçeklik: Eğitim, iletişim ve görselleştirme araçları
 • Artırılmış Gerçeklik: İleri teknolojik işlevselli

 

Bize ulaşın