Süreç Performans Yönetimi

Süreç Performans Yönetimi

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibimiz Süreç Performans Yönetimi konusunda size yardımcı olur.

Süreç Performans Yönetimi hedeflerinizde yanınızdayız

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri bölümünde çalışan profesyonellerimizle birçok yerel ve uluslararası şirkette organizasyon çapında iç denetim, iç kontrol, dizayn ve etkinlik testleri, risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve katma değer yaratmak amacıyla yönetim kurulları, denetim komiteleri, risk komiteleri ve diğer üst yönetim fonksiyonları ile birlikte çalışıyoruz.

 

KPMG Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibi, etkin bir iç denetim ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, var olan iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, iş ve operasyon modelindeki süreçlerde risklerin analiz edilmesi, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi ve uyum yönetimi sistemlerinin kurulması veya geliştirilmesi ile aile şirketlerinin kurumsallaşması konularında hizmetler sunmaktadır.

 

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Etkin bir kurumsal performans yönetim yapısında, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenmesi amaçlanır. Teknolojinin ve ihtiyaçların değişmesi ile şirketlerin performans yönetim kültürü de değişir. Bu kapsamda, etkin bir performans yönetim yapısında, şirket hedeflerinin çalışanlara indirgenmesi amaçlanır.

KPMG Performans Yönetim Sistemi
 • Şirket – departman – çalışan hedeflerinin belirlenmesi ve ilişkilerinin kurulması
 • Hedeflere ilişkin iyi uygulamaların şirketler ile paylaşılması
 • Ölçüm kriterlerinin ve sıklıklarının belirlenmesi
 • Hedeflere yönelik ödül ve prim sistemlerinin tasarlanması
 • Üst yönetim izleme ve takip mekanizmasının kurulması
Kurumsallaşma

Kurumsallaşma, sürdürülebilir büyümenin ve organizasyonel gelişimin anahtarı olup; hem düzenleyici kuruluşların hem de yatırımcıların ajandasında yer almaktadır. Rekabet avantajının elde edilmesi için aşağıdaki konular önem taşımaktadır:

 • Süreçlerde kişilere bağımlılığın azalması
 • Operasyonların sürekliliğinin sağlanması
 • Şirketin büyümesinin sürdürülebilirliği ve güvenilir şirket imajı

 

Yönetişim, Risk ve Uyum Alanındaki Diğer Hizmetlerimiz:

 • İç Denetim Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması
 • İç Kontrol Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kalite Güvence Değerlendirmesi
 • SOX Uyum Danışmanlığı
 • Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
 • Bayi ve Distribütör Denetimi
 • Sürekli Denetim ve Sürekli Gözetim
 • Yazılım Lisans Denetimi
 • Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)
 • Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma
 • Süreç Olgunluk Analizi
 • Süreç İyileştirme ve Dönüşümü
 • İş Gücü Verimliliği ve Süreç Otomasyonu
 • Süreç Performans Yönetimi
 • Kurumsal Check Up
 • Kurumsal Yönetim ve Uyum

Bize ulaşın