Süreç İyileştirme ve Dönüşümü

Süreç İyileştirme ve Dönüşümü

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibimiz Süreç İyileştirme ve Dönüşümü konusunda size yardımcı olur.

Süreç İyileştirme ve Dönüşümü hedeflerinizde yanınızdayız

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri bölümünde çalışan profesyonellerimizle birçok yerel ve uluslararası şirkette organizasyon çapında iç denetim, iç kontrol, dizayn ve etkinlik testleri, risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve katma değer yaratmak amacıyla yönetim kurulları, denetim komiteleri, risk komiteleri ve diğer üst yönetim fonksiyonları ile birlikte çalışıyoruz.

 

KPMG Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibi, etkin bir iç denetim ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, var olan iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, iş ve operasyon modelindeki süreçlerde risklerin analiz edilmesi, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi ve uyum yönetimi sistemlerinin kurulması veya geliştirilmesi ile aile şirketlerinin kurumsallaşması konularında hizmetler sunmaktadır.

 

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

İhtiyaçlarınız:
 • İş süreçlerinin şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda geliştirilmesi
 • Mevcut iş süreçlerinin analiz edilmesi ve gelişime açık alanların belirlenmesi
 • İş ve süreç verimliliğin artırılması
 • İş süreçlerinin ve şirket operasyonlarının beklenen olgunluğa ulaşması amacıyla süreçlerin iyileştirilmesi
 • Süreçlerin değişen ve gelişen şirket hedefleri doğrultusunda dönüştürülmesi
 • Süreçlere yönelik dijitalleşme fırsatlarının belirlenmesi
Çözümlerimiz:
 • İş süreçlerinin en iyi uygulamalar ile kıyaslanarak, hızlı ve kolay gelişim fırsatlarının sunulması
 • Süreç sahiplerinin, süreç üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi
 • Yeni teknolojilerin uygulanabilirliğinin araştırılıp, teknoloji yol haritasının belirlenmesi
 • İyileştirilen süreçlere ilişkin akışların oluşturulması

 

Yönetişim, Risk ve Uyum Alanındaki Diğer Hizmetlerimiz:

 • İç Denetim Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması
 • İç Kontrol Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kalite Güvence Değerlendirmesi
 • SOX Uyum Danışmanlığı
 • Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
 • Bayi ve Distribütör Denetimi
 • Sürekli Denetim ve Sürekli Gözetim
 • Yazılım Lisans Denetimi
 • Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)
 • Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma
 • Süreç Olgunluk Analizi
 • Süreç İyileştirme ve Dönüşümü
 • İş Gücü Verimliliği ve Süreç Otomasyonu
 • Süreç Performans Yönetimi
 • Kurumsal Check Up
 • Kurumsal Yönetim ve Uyum

Bize ulaşın