Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma

Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibimiz Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma konusunda size yardımcı olur.

Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma hedeflerinizde yanınızdayız

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri bölümünde çalışan profesyonellerimizle birçok yerel ve uluslararası şirkette organizasyon çapında iç denetim, iç kontrol, dizayn ve etkinlik testleri, risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve katma değer yaratmak amacıyla yönetim kurulları, denetim komiteleri, risk komiteleri ve diğer üst yönetim fonksiyonları ile birlikte çalışıyoruz.

 

KPMG Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibi, etkin bir iç denetim ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, var olan iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, iş ve operasyon modelindeki süreçlerde risklerin analiz edilmesi, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi ve uyum yönetimi sistemlerinin kurulması veya geliştirilmesi ile aile şirketlerinin kurumsallaşması konularında hizmetler sunmaktadır.

 

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Günümüzde teknolojinin ve ihtiyaçların hızlı bir şekilde değişmesiyle şirketler, değişime ve gelişime ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada iş süreçlerinin ve organizasyonun sürekli olarak iyileştirilmesi, şirketlerin başarılı olması için en önemli araçlardan biridir.

KPMG olarak alanında uzman ekiplerimiz ile öncelikle iş süreçlerinin tamamının veya belirli bir parçasının mevcut durumunu inceleyerek gelişime açık alanlar tespit ediyoruz. Süreçlerde tespit edilen gelişim alanları ve fırsatlar göz önünde bulundurularak, süreçler yeniden tasarlanmasına destek oluyoruz. Süreçlerin  tasarlanması  aşamasında ise KPMG’nin uluslararası metodolojilerinden ve iyi uygulamalarından faydalanıyoruz. İş adımlarının ve çalışan sayısının optimize edilerek süreç verimliliğinin artırılmasına ve sürecin geliştirilmesine yardımcı olup,  süreç yönetimi kapsamında performans yönetim sistemi kullanılması ve süreç anahtar performans göstergelerinin belirlenmesinde hizmetler sunuyoruz.ortamının artmasıyla birlikte, Şirket paydaşlarının karşılaşılan belirsizlikleri proaktif bir yaklaşımla yönetmesi gerekmektedir. Yönetişim, risk ve uyum hizmetleri kurum genelinde tutarlı ve bütünsel bir yaklaşım elde etmek için yönetişim, risk, uyum ve güvence işlevlerini birleştiren entegre bir çerçevedir.

 

Yönetişim, Risk ve Uyum Alanındaki Diğer Hizmetlerimiz:

 • İç Denetim Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması
 • İç Kontrol Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kalite Güvence Değerlendirmesi
 • SOX Uyum Danışmanlığı
 • Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
 • Bayi ve Distribütör Denetimi
 • Sürekli Denetim ve Sürekli Gözetim
 • Yazılım Lisans Denetimi
 • Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)
 • Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma
 • Süreç Olgunluk Analizi
 • Süreç İyileştirme ve Dönüşümü
 • İş Gücü Verimliliği ve Süreç Otomasyonu
 • Süreç Performans Yönetimi
 • Kurumsal Check Up
 • Kurumsal Yönetim ve Uyum

Bize ulaşın