İç Kontrol Hizmetleri

İç Kontrol Hizmetleri

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibimiz iç kontrol hedeflerinize ulaşabilmeniz konusunda size yardımcı olur.

İç kontrol hedeflerinizde yanınızdayız

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri bölümünde çalışan profesyonellerimizle birçok yerel ve uluslararası şirkette organizasyon çapında iç denetim, iç kontrol, dizayn ve etkinlik testleri, risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve katma değer yaratmak amacıyla yönetim kurulları, denetim komiteleri, risk komiteleri ve diğer üst yönetim fonksiyonları ile birlikte çalışıyoruz.

 

KPMG Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibi, etkin bir iç denetim ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, var olan iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, iş ve operasyon modelindeki süreçlerde risklerin analiz edilmesi, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi ve uyum yönetimi sistemlerinin kurulması veya geliştirilmesi ile aile şirketlerinin kurumsallaşması konularında hizmetler sunmaktadır.

 

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Günümüzün karmaşık ve hızlı değişen iş dünyasının içerisinde, şirket yöneticileri günlük faaliyetlerine dair riskleri azaltma ve gereken önlemleri alma yönünde giderek artan bir baskı altındadır. Bir kurumun iç kontrol sistemi, kurumun hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynamakta ve yöneticilerin gündeminde üst sıralarda konumlanmaktadır.

İç kontrol ve süreç analizi konularında tecrübeli ve mesleki sertifikalara sahip uzman ekibimizle sizlere aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz:

 • Süreçlerinizin risk ve kontrol bakış açısı ile değerlendirilerek, süreçler üzerindeki risklerin ve bu riski azaltmaya yönelik tasarlanmış mevcut kontrollerin belirlenmesi,
 • Kontrollerin dokümantasyonu ve risk kontrol matrislerinin oluşturulması,
 • Mevcut kontrollerin tasarımının ve uygulamaya alınmasının değerlendirilmesi,
 • KPMG’nin global veri tabanı ve en iyi uygulamalarla karşılaştırma yapılarak, süreçler üzerindeki kontrol eksikliklerinin ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi,
 • İş akış şemalarının, politika ve prosedürlerin oluşturulmasına / geliştirilmesine destek verilmesi,
 • Görev tanımlarının ve yetki / onay matrisinin oluşturulması.

 

Yönetişim, Risk ve Uyum Alanındaki Diğer Hizmetlerimiz:

 • İç Denetim Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması
 • İç Kontrol Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kalite Güvence Değerlendirmesi
 • SOX Uyum Danışmanlığı
 • Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
 • Bayi ve Distribütör Denetimi
 • Sürekli Denetim ve Sürekli Gözetim
 • Yazılım Lisans Denetimi
 • Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)
 • Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma
 • Süreç Olgunluk Analizi
 • Süreç İyileştirme ve Dönüşümü
 • İş Gücü Verimliliği ve Süreç Otomasyonu
 • Süreç Performans Yönetimi
 • Kurumsal Check Up
 • Kurumsal Yönetim ve Uyum

Bize ulaşın