İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması

İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibimiz iç denetim fonksiyonunun kurulması hedeflerinize ulaşabilmeniz konusunda size yardımcı olur.

İç denetim fonksiyonu kurulumu hedeflerinizde yanınızdayız

Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri bölümünde çalışan profesyonellerimizle birçok yerel ve uluslararası şirkette organizasyon çapında iç denetim, iç kontrol, dizayn ve etkinlik testleri, risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve katma değer yaratmak amacıyla yönetim kurulları, denetim komiteleri, risk komiteleri ve diğer üst yönetim fonksiyonları ile birlikte çalışıyoruz.

 

KPMG Yönetişim, Risk ve Uyum Hizmetleri ekibi, etkin bir iç denetim ve iç kontrol sisteminin oluşturulması, var olan iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi, iş ve operasyon modelindeki süreçlerde risklerin analiz edilmesi, kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi ve uyum yönetimi sistemlerinin kurulması veya geliştirilmesi ile aile şirketlerinin kurumsallaşması konularında hizmetler sunmaktadır.

 

KPMG Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

İç Denetim bağımsız güvence vermek, organizasyonun operasyonlarını geliştirmek ve değer katmak için tasarlanmış bir danışmanlık faaliyetidir. İç denetim; risk yönetimi, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek için sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

İç denetim konusunda tecrübeli ve mesleki sertifikalara sahip uzman ekibimizle sizlere aşağıdaki konularda yardımcı oluyoruz:

 • İç denetim fonksiyonunun organizasyon içindeki yerinin belirlenmesi,
 • Denetim komitesinin oluşturulması ve iç denetim fonksiyonunun üst yönetim ile raporlama ilişkisinin kurulması,
 • İç denetim metodolojisinin belirlenmesi ve kullanılacak standart dokümanların hazırlanması,
 • Denetim komitesi yönetmeliği, iç denetim yönetmeliği, görev tanımları ve çalışma prensiplerinin oluşturulması,
 • Risk değerlendirmesi ve risk esaslı iç denetim planının oluşturulması,
 • İç denetim eğitimlerinin (teorik eğitimler ve pilot denetimler ile iş başında eğitimler) verilmesi.

 

Yönetişim, Risk ve Uyum Alanındaki Diğer Hizmetlerimiz:

 • İç Denetim Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması
 • İç Kontrol Hizmetleri
 • İç Denetim Fonksiyonunun Kalite Güvence Değerlendirmesi
 • SOX Uyum Danışmanlığı
 • Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)
 • Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum
 • Bayi ve Distribütör Denetimi
 • Sürekli Denetim ve Sürekli Gözetim
 • Yazılım Lisans Denetimi
 • Yönetişim, Risk ve Uyum (GRC)
 • Süreç Danışmanlığı ve Kurumsallaşma
 • Süreç Olgunluk Analizi
 • Süreç İyileştirme ve Dönüşümü
 • İş Gücü Verimliliği ve Süreç Otomasyonu
 • Süreç Performans Yönetimi
 • Kurumsal Check Up
 • Kurumsal Yönetim ve Uyum

Bize ulaşın