İş ve Teknoloji Dönüşümü Hizmetleri

İş ve Teknoloji Dönüşümü Hizmetleri

KPMG olarak, işlerinizin günümüz dünyasını yakalamasını sağlamak için İş ve Teknoloji Dönüşümü Hizmetleri’ni sunmaktayız.

KPMG olarak, işlerinizin günümüz dünyasını yakalamasını sağlamak için İş ve Teknoloji Dönü

İş ve Teknoloji Dönüşümü Hizmetlerimiz

İş ve Teknoloji Dönüşümü, sadece işimizi değil, günümüz dünyasını da tanımlamak için kullanılabilecek bir kavramdır. Teknoloji hayatın birçok alanını değiştirirken, iş dünyasında da büyüme, gelişme ve rekabet yöntemlerini yeniden tanımlamaktadır. KPMG olarak, işlerinizin günümüz dünyasını yakalamasını sağlamak için Teknoloji Dönüşümü Hizmetleri’ni sunmaktayız. Kapsamlı küresel tecrübemiz, sektör odaklı yaklaşımımız ve uçtan uca hizmet anlayışımız ile organizasyonunuzun faaliyetlerinde yeniliği ve sürdürülebilirliği sağlayabilmek için teknolojiyi nasıl kullanabileceğinizi keşfetmenize destek oluyoruz. Sizin öncelikli iş ihtiyaçlarınıza göre birlikte geliştireceğimiz teknoloji stratejisi ile kurumsal dönüşümünüzü yönetmek için sağlam bir temel atabilirsiniz. 

Bilgi Teknolojileri Stratejisi ve Yönetişimi Hizmetlerimiz

İş stratejiniz ile uyumlu bir bilgi teknolojileri stratejinizin olması, Bilgi Teknolojileri (BT)’nin amacının iş amacınızı destekler nitelikte olmasını sağlamaktadır. BT stratejisinin oluşturulmasının yanı sıra, hayata geçirilmesi için uygun proje ve inisiyatifleri, kaynak ve yatırım planlarını içeren BT master planın oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. KPMG olarak, size BT stratejinizin ve master planının oluşturulmasında ve oluşturulan yapının sürdürülebilmesi için uygun yönetişim yapısının konumlandırılmasında destek vermekteyiz.

 • BT Stratejisi Oluşturulması Hizmeti
 • BT Master Plan Oluşturulması Hizmeti
 • BT Yönetişim Yapısının Tanımlanması Hizmeti
 • Gelişmekte olan Teknolojiler ve Uygulama Alanları Danışmanlık Hizmeti

Süreç Analizi ve İyileştirme Hizmetlerimiz

BT hizmet kalitesinin sağlanması için hizmet yönetimi süreçlerinin belirli bir olgunlukta yürütülmesi gerekmektedir. KPMG, BT hizmet yönetimi süreçlerinizi ITIL, ISO 20000 ve COBIT standartlarını baz alarak değerlendirir, süreçlerin olgunluk seviyelerini ve gelişime açık noktaları belirleyerek sizin için süreç iyileştirme yol haritası oluşturur. Oluşturulan yol haritasının hayata geçirilmesi kapsamında sizin için süreçlerinizi yeniden tasarlayarak, hedef süreçlerinizin hayata geçirilmesinde size destek olur.

 • Süreç Olgunluk Değerlendirmesi Hizmeti
 • Süreç İyileştirme Yol Haritası Oluşturulması Hizmeti
 • Süreç Tasarımı ve İyileştirme Hizmeti

İş Çözümü ve Tedarikçi Seçimi Hizmetlerimiz

İş ihtiyacınızla birebir örtüşen bir iş çözümünün konumlandırılması için iş ihtiyaçlarınız detaylı şekilde gözden geçirilmeli, alternatif iş çözümleri bu değerlendirme ışığında belirlenmelidir. Alternatifler arasından en uygun çözüm sistematik bir yaklaşım ile karşılaştırılarak belirlenmeli ve uygun tedarikçi seçilmelidir. KPMG uygun iş çözümü ve tedarikçi seçimi hizmetinin yanı sıra iş çözümünün kurulumu alanında da size destek verebilmekte ve bu seçimleri yaparken gelişmekte olan teknolojileri ve yeni nesil çözümleri de göz önünde bulundurarak sizlere destek sağlamaktadır.

 • İş İhtiyaçlarının Tespiti ve İş Çözümü Alternatiflerinin Belirlenmesi
 • Teknik ve İdari Şartname Hazırlıkları ve tedarikçi Seçim Süreçlerinin Yönetilmesi
 • İş Çözümü Kurulumu  - Proje Yönetimi Desteği

BT Portföy, Program ve Proje Yönetimi Hizmetlerimiz

Organizasyonlar birçok projeyi aynı anda yürütmeye çalışırken yatırımların önceliklendirmesi, kapasite planlaması ve iş sürekliliği gibi noktalarda sorunlarla karşılaşabilmektedir. Teknoloji Dönüşümü ekibi olarak, organizasyonunuzun proje yönetimi yöntemlerini uygulayacak bir Proje Yönetim Ofisi (PYO) aracılığıyla proje yönetimi kabiliyetlerinizi geliştirmenize ve portfolyonuzdaki hizmetleri daha etkili yönetebilmenize destek olmak için danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 • Proje Yönetim Ofisi Kurulumu ve Olgunluk Değerlendirme Hizmetleri
 • Portfolyo, Program ve Proje Yönetimi Danışmanlık ve Destek Hizmetleri
 • Proje Portfolyosu - Strateji Uyumu Değerlendirme Hizmetleri
 • Proje Yönetimi Eğitim Hizmetleri

CIO Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Günümüz teknoloji dünyasının gelişim ve dönüşüm hızını yakalamak, en yetkin yöneticiler için bile zor olabilir. Özellikle kritik iş süreçlerini ilgilendiren BT projeleri yüksek bütçeler ve büyük ekiplerin yönetimini gerektirir. Bu tip projelerde yapılabilecek hatalar, geri dönüşü olmayan büyük maliyetlere neden olabilir. Bu kadar önem seviyesi yüksek projelerde CIO ve CTO’lara sağlanacak pozitif katkı ve eleştirel atılan her adımın daha sağlam olmasına yardımcı olacaktır. Teknoloji Dönüşüm ekibi olarak, iş modellerinizi ve süreçlerinizi baştan sona değiştirme ve işinizi ileriye taşıma ihtimali bulunan teknolojik gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmeye ve desteklemeye yönelik danışmanlık hizmetler sunmaktayız.

 • Aday BT Çözümleri Arasındaki Fayda/Maliyet Analizleri
 • Yatırımın Geri Dönüş Hesaplamaları (ROI)
 • Süreklilik İçin İş Etki ve Risk Analizleri
 • Proje Kararları Öncesi ya da Sonrasında Gap Analizi
 • İnsan Kaynakları İşe Alım Görüşmeleri ve Mevcut Kaynakların Yetkinlik Analizi
 • Yönetime ve Diğer BT Paydaşlarına Sunumlar
 • İş Süreçleri Değişiminin Şirket Kültürüne Yansımaları ve Farkındalık Kampanyalarının Yönetilmesi

Dijital Olgunluk Değerlendirmesi ve Dijital Dönüşüm Yol Haritasının Oluşturulması Hizmetlerimiz

Hızlı gelişen müşteri ihtiyaçları ve pandeminin yol açtığı ivmelenme, kuruluşların iş süreçlerinde, iş modellerinde, müşteri ilişkilerinde, kurumsal işleyiş ve yapılarında dijitalleşmelerini kaçınılmaz hale getirmektedir. Dijital olgunluk, bir kuruluşun “dijitalleşme” yoluyla değer yaratma yeteneğinin bir ölçüsüdür ve dijital dönüşümü başlatan şirketler için başarının temel dayanağı olarak konumlandırılmaktadır. Dijital Olgunluk Değerlendirmesi, kuruluşların dijital yolculuğunun neresinde olduğunu belirlemelerine olanak tanır ve değerlendirme sonuçları doğrultusunda kuruluşların dijital dönüşüm hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olur. KPMG olarak, kuruluşunuzun dijital olgunluğunun değerlendirilmesine ve dijital dönüşüm yol haritanızın oluşturulmasına yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 • Dijital Olgunluk Anket Çalışması
 • Dijital Olgunluk Seviyesinin Belirlenmesi
 • Dijital Strateji İnisiyatiflerinin Oluşturulması
 • Dijital Strateji ve Bunu Uygun Dönüşüm Projelerinin Belirlenmesi
 • Dijital Strateji İnisiyatif ve Projelerinin Önceliklendirilmesi
 • Dijital Dönüşüm Yol Haritasının Oluşturulması

İş Süreçlerine Yönelik Olgunluk Değerlendirilmesi Hizmetlerimiz

İş süreçleri bir kurumun hedeflerine ulaşmak için insan, teknoloji ve bilgiyi kullanarak gerçekleştirdiği tüm aktiviteleri kapsar. İş süreçleri kurumların müşteri deneyiminin, iç işleyişinin ve finansal sonuçlarının etkinliğini ve verimliliğini belirler. Kurumların işleyişinin temel taşı olan iş süreçlerinin iyileştirilebilmesine yönelik çalışmalar, süreçlerin mevcut durumunun anlaşılması ile başlamaktadır. Bu noktada KPMG olarak, iş süreçlerinizin kritiklik seviyelerinin ve olgunluk seviyelerinin belirlenmesine yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 • İş Süreci Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Süreçlerin Kritiklik Seviyelerinin Belirlenmesi
 • Süreçlerin Olgunluk Seviyelerinin Değerlendirilmesi

Bize ulaşın