CIO Danışmanlığı

CIO Danışmanlığı

KPMG olarak, işlerinizin günümüz dünyasını yakalamasını sağlamak için, CIO Danışmanlığı sunmaktayız.

KPMG olarak, işlerinizin günümüz dünyasını yakalamasını sağlamak için CIO Danışmanlığı sun

Bilgi Teknolojilerinin  (BT) stratejik bir ortak olarak iş stratejilerine ve operasyonlarına entegrasyonu artık bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır; rekabet gücünü sürdürmek, büyümeyi teşvik etmek ve müşterilerin ve pazarın gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için bir esas haline gelmiştir. BT yeteneklerini etkili bir şekilde kullanan kurumlar, günümüzün dijital ekonomisinde önemli bir avantaj elde etmektedir.

Günümüz teknoloji dünyasının gelişim ve dönüşüm hızını yakalamak, en yetkin yöneticiler için bile zor olabilir. Özellikle kritik iş süreçlerini ilgilendiren BT projeleri yüksek bütçeler ve büyük ekiplerin yönetimini gerektirir. Bu tip projelerde yapılabilecek hatalar, geri dönüşü olmayan büyük maliyetlere neden olabilir. CIO ve CTO’lara sağlanacak pozitif katkının ve eleştirel atılan her adımın önem seviyesi yüksek olan projelerin başarı oranını büyük ölçüde artıracaktır. Bu doğrultuda, CIO Danışmanlığı ekibi olarak, teknoloji stratejilerinizi konumlandırma, iş modellerinizi ve süreçlerinizi baştan sona değiştirme ve işinizi ileriye taşıma ihtimali bulunan teknolojik gelişmeler hakkında sizleri bilgilendirmeye, desteklemeye ve maliyet avantajı sağlamanıza yönelik danışmanlık hizmetler sunmaktayız. 

 

Bilgi Teknolojileri Stratejisi 

İş stratejiniz ile uyumlu bir bilgi teknolojileri stratejinizin olması, Bilgi Teknolojileri (BT)’nin amacının iş amacınızı destekler nitelikte olmasını sağlamaktadır. BT Stratejisi çözümlerimiz, kuruluşunuzun iş hedeflerine ulaşmak için Bilgi Teknolojisinden yararlanmaya yönelik stratejik planlar geliştirmesine, iyileştirmesine ve uygulamasına yardımcı olmayı amaçlayan kapsamlı danışmanlık hizmetlerimizden oluşmaktadır. Hizmetlerimiz, mevcut BT çerçevelerinin değerlendirilmesini, stratejik fırsatların belirlenmesini ve teknoloji girişimlerini kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirmek için bir yol haritasının tasarlanmasını kapsamaktadır.

BT stratejisinin oluşturulmasının yanı sıra, hayata geçirilmesi için uygun proje ve inisiyatifleri, kaynak ve yatırım planlarını içeren BT master planın oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. KPMG olarak, size BT stratejinizin ve master planının oluşturulmasında ve oluşturulan yapının sürdürülebilmesi için uygun yönetişim yapısının konumlandırılmasında destek vermekteyiz.

 • BT Stratejisi Oluşturulması Hizmeti
 • BT Yol Haritasının Oluşturulması Hizmeti
 • Gelişmekte olan Teknolojiler ve Uygulama Alanları Danışmanlık Hizmeti

 

BT Yönetişimi

BT yönetişimi, kurumunuzun BT yatırımlarının iş hedeflerine hizmet ettiğini garantilemek için kullanabileceği bir çerçevedir. KPMG, BT hizmet kalitesinin sağlanması, BT performansının gözden geçirilmesi ve BT departmanının genel organizasyona hizmet etmesi olmak üzere birçok açıdan kurumunuza yardımcı olmaktadır Küresel BT yönetişim standartlarının sağlanması ve kurumunuz için en uygun BT Yönetişim yaklaşımının seçilmesi konusunda destek sunmaktadır. Etkili BT yönetişimi, riski azaltırken BT'nin iş hedefleriyle uyumlu kalmasına yardımcı olmaktadır. 

 • BT anahtar performans göstergelerinin(KPI), süreç performans takibi ve raporlama süreçlerinin değerlendirilmesi
 • BT Yönetişim Çerçevesi Seçimi Analizi
 • BT Yönetişim Çerçevesinin Seçilmesi ve Stratejilerin Oluşturulması
 • Kaynak ve Risk Değerlendirmeleri

 

Çevik Dönüşüm

Günümüz rekabetçi iş dünyasında, şirketler için çevik dönüşüm, hayati bir stratejik adım haline gelmiştir. Geleneksel iş modelleri yerine, esneklik, hız, müşteri ve ürün odaklılık gibi prensiplere dayalı Çevik stratejisi, şirketlerin ekipler içerisindeki verimliliği ve performansı artırmalarını, müşteri odaklı yaklaşımlar geliştirerek değişen pazar koşullarına daha iyi uyum sağlamalarını ve hızlı yanıt vermelerini sağlamaktadır. KPMG olarak, kuruluşunuzun mevcut durumunun değerlendirilmesi, kurumunuz özelinde Çevik dönüşüm stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması, kültür haline getirilmesi ve Çevik dönüşümün başarısını ölçme alanlarında destek olmaktayız. 

Çevik dönüşüm sizin için yeni mi?

Çevik Hazırlık Değerlendirmemizin yardımıyla çevik bir vizyon ve belirli odak alanlarını formüle etmenize ve çizmenize yardımcı olabiliriz. KPMG'nin çevik yolculuğa yaklaşımı, başarılı bir dönüşüme ulaşmak için organizasyon genelinde katılım ve destek sağlar.

 • Çevik Dönüşüme Hazır Olma Değerlendirmesi
 • Çevik Dönüşüm Stratejisinin Geliştirilmesi
 • Çevik Çerçevesinin ve Uygulamalarının Belirlenmesi
 • Çevik Dönüşüm Çalışan Eğitim Hizmetleri

Çevik dönüşüm süreciniz başladı mı?

Çevik dönüşüm süreciniz planladığınız şekilde ilerlemiyor olabilir veya çevik dönüşüm sayesinde elde edeceğiniz faydaları gerçekleştirmede gecikiyor olabilirsiniz. Eğer bu şekilde benzer aksaklıkları yaşıyorsanız sizlere aşağıdaki hizmetlerimiz ile yardımcı olabilir bu sayede çevik dönüşüm sürecinizin başaralı şekilde tamamlamanıza yardımcı olabiliriz.

 • Mevcut Durum Çeviklik Olgunluk Değerlendirmesi ve Gelişim Alanlarına Yönelik Çözümlerin Önerilmesi
 • Mevcut Çevik Stratejisinin Değerlendirilmesi ve Gelişim Alanlarına Yönelik Çözümlerin Önerilmesi

 

BT Süreç Analizi Ve İyileştirme Hizmetlerimiz

BT hizmet kalitesinin sağlanması için hizmet yönetimi süreçlerinin belirli bir olgunlukta yürütülmesi gerekmektedir. KPMG CIO Danışmanlığı ekibi olarak, BT hizmet yönetimi süreçlerinizi ITIL, ISO 20000 ve COBIT standartlarını baz alarak değerlendirmekte, süreçlerin olgunluk seviyelerini ve gelişime açık noktaları belirleyerek sizin için süreç iyileştirme yol haritasını oluşturmaktayız. Oluşturulan yol haritasının hayata geçirilmesi kapsamında sizin için süreçlerinizi yeniden tasarlayarak, hedef süreçlerinizin hayata geçirilmesinde size destek olmaktayız.

 • Süreç Olgunluk Değerlendirmesi Hizmetis
 • Süreç İyileştirme Yol Haritası Oluşturulması Hizmeti
 • Süreç Tasarımı ve İyileştirme Hizmeti

Mevcut BT süreçlerinizin olgunluğunun ve gelişim alanlarınızın analiz edilmesinin yanı sıra, BT hizmet yönetimi süreçlerinizi otomatize etmenizi sağlayacak BT Hizmet Yönetimi uygulama çözümlerinin değerlendirilmesi ve seçilmesi süreçlerinde sizlere destek olabilmekteyiz. Bunun yanı sıra KPMG Türkiye olarak iş ortaklığımız bulunan ve birçok farklı yetkinliği ile birlikte BT Hizmet Yönetimi süreçlerinde kapsamlı yetkinliği bulunan ServiceNow uygulamasının implementasyonunda da hizmet vermekteyiz. 

 

BT Varlık Yönetimi (ITAM)

BT Varlık Yönetimi, harcamaları optimize etmek ve BT ortamında yaşam döngüsü yönetimini ve stratejik karar almayı desteklemek için finansal, envanter ve sözleşmeye dayalı operasyonları entegre eden bir iş süreçleri toplamıdır. ITAM, bir varlık envanteri oluşturmaktan daha fazlasıdır. ITAM sürecinin optimize edilmesi getirileri en üst düzeye çıkarmak, riski en aza indirmek ve iş değerini artırmak için yakalanan varlık verilerinin sürekli olarak kullanılmasıyla ilgilidir. BT varlık yöneticileri, gereksiz varlık satın alımlarından kaçınarak ve mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak yazılım lisanslarını ve destek maliyetlerini azaltabilir, israfı ortadan kaldırabilir ve verimliliği artırabilir.

KPMG olarak, BT Hizmet Yönetimi süreçlerini desteklemek açısından kritik öneme sahip BT Varlık Yönetimini (ITAM), ISO 19770 standartları çerçevesinde gerçekleştirmeniz için destek hizmeti sunmaktayız. Mevcut durum analizlerinin yapılması, varlık yaşam döngülerinin yönetimi ve ardından yeni strateji ve süreç oluşturulması konusunda danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 

 • BT Envanter Analizi –  Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi

                 o Yazılım ve Donanım Varlık Yönetimi

                 o Bulut Varlık Yönetim

                 o Dijital Varlıkların Yönetimi

                 o Sabit Varlıkların Yönetimi

 • ITAM Stratejisinin ve Süreçlerinin Oluşturulması ve Uygun Araç Seçimi Desteği
 • İzleme ve Bakım Süreçlerinin Tasarımı

Mevcut gelişim alanlarınızın analiz edilmesinin yanı sıra, varlık yaşam döngüsünün yönetmenizi sağlayacak Varlık Yönetimi uygulama çözümlerinde ihtiyacınıza uygun çözümün değerlendirilmesi ve seçilmesi süreçlerinde sizlere destek olabilmekteyiz. Bunun yanı sıra KPMG Türkiye olarak iş ortaklığımız bulunan ve birçok farklı yetkinliği ile birlikte BT Varlık Yönetimi’nde de kapsamlı yetkinliği bulunan ServiceNow uygulamasının implementasyonu alanında da hizmet vermekteyiz.

 

Teknoloji Maliyet Optimizasyonu

Teknoloji Maliyet Optimizasyonu, kurumunuz hizmet ve çözümlerin kalitesini korurken veya geliştirirken teknolojiyle ilgili harcamalarını tanımlamasına, analiz etmesine ve optimize etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir danışmanlık hizmetidir. Bu hizmet, mevcut teknoloji harcamalarının değerlendirilmesini, verimsizliklerin belirlenmesini ve performanstan veya inovasyondan ödün vermeden maliyetleri azaltmaya yönelik stratejilerin uygulanmasını içermektedir.

Maliyet optimizasyonu için öncelikli olarak mevcut durumunuzu değerlendirerek belirttiğimiz başlıca odak noktalarda gelişim alanlarınızı belirlemekte ve uygun çözüm yöntemlerini sunmaktayız.

 • Altyapı yönetimi ve bakım harcamalarında yaşanan takip zorlukları
 • Lisans kullanımı ve atıl durumdaki lisanlar, 
 • Bulut altyapılı uygulamalara yönelik harcamaların takip edilmesindeki zorluklar
 • Bulut ve on-prem’de ölçeklenebilirlik zorlukları
 • Kendisini tekrar eden teknoloji yatırımları
 • Teknoloji tüketiminin anlık olarak izlenmesi ve ek maliyet ihtiyaçlarının takip edilmesi konusundaki eksiklikler
 • Bütçe planlamada yukarıdan aşağıya bir yapı ile teknoloji maliyetlerinin ve gelirlerinin dağıtımı ile ilgili bir yaklaşımın belirlenememesi
 • Gölge lisans ve donanım kullanımlarının engellenememesi
 • Teknoloji yönetişim yapısının kurgulanamaması (satın alma süreçleri, organizasyon rol ve sorumlulukları, maliyet muhasebe yönetimi, bakım süreçleri, sözleşme süreçleri, varlık yönetim süreçleri)
 • İnsan kaynağının verimli şekilde kullanılamaması ve yeterli eğitimin sağlanamaması
 • Teknoloji odaklı projelerin başarısının düşük olması veya projelerin tamamlanamaması

Mevcut gelişim alanlarınızın analiz edilmesinin yanı sıra, teknoloji maliyetinin planlanmasına, takip edilmesine, ileriye dönük kapasite ihtiyacının tahminlenmesine ilişkin zorlukların giderilmesinde ihtiyacınıza uygun maliyet optimizasyon uygulama çözümlerinde de sizlere destek olabilmekteyiz.

Bize ulaşın