Ideella organisationer

Ideella organisationer

KPMG har stor erfarenhet och kunskap inom rådgivning till och granskning av ideella organisationer.

KPMG har stor kunskap inom rådgivning till och granskning av ideella organisationer.

KPMG brinner för ideell sektor

Ideella organisationer spelar en viktig roll i vårt samhälle och får allt mer utrymme och uppmärksamhet. Dessa verksamheter engagerar många människor, från medlemmar till givare, och kraven på ideella organisationer är höga och utmaningarna många. Vi på KPMG brinner för ideell sektor och har lång erfarenhet av branschspecifika frågeställningar inom olika verksamhetsinriktningar och organisationsformer. I vår interna branschgrupp för ideell sektor ses vi kontinuerligt och diskuterar aktuella ämnen samtidigt som vi har nära samarbeten med aktörer inom ideella sektorn för att kunna ge er proaktivt stöd. Vi erbjuder kvalificerat stöd och bidrar till trygghet och säkerhet i er organisation genom våra anpassade tjänster för ideella organisationer – så att ni kan ta tillvara på möjligheter som gör att ni uppnår era mål och syften.

 

Våra anpassade tjänster för ideella organisationer
Genom våra anpassade tjänster kan vi bidra till att utveckla er verksamhetsstyrning och organisation och skapa trygghet för er verksamhet. Vårt team, som består av branscherfarna specialister, revisorer och rådgivare, kan bidra i de utmaningar som är specifika för just er. För ideell sektor erbjuder vi bland annat tjänster inom:

 

 

Se webinar i efterhand:
Vad blir konsekvenserna av att snabbt ställa om till hemarbete för ideell sektor? – webinar on demand här!

 

Våra specialister arbetar effektivt med de frågeställningar som idag är aktuella för er ideella förening eller stiftelse. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa er!