KPMG:s Private Equity grupp har jobbat med Private Equity-marknaden under lång tid och har stor förståelse för vilka utmaningar fonderna och portföljbolagen står inför. Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster för att bäst kunna hjälpa våra kunder att leverera den avkastning som förväntas. Private Equity handlar inte bara om företagsförvärv utan består av flera delar; kapitalanskaffning, identifiering av potentiella investeringar, förvärvsprocesser, portföljbolagsutveckling samt framgångsrika avyttringar. 

Vi har specialister inom flera områden och arbetar oftast multidisciplinärt för att hitta lösningar för varje kunds specifika behov. Vårt fokus är att skapa värde och minska risker på ett snabbt och resultatorienterat sätt. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med integrerade tjänster och vi förstår vikten av samordning, effektiv tidsanvändning, utbyte av information.

Våra specialistområden innefattar bland annat:

  • Finansiell analys och rådgivning
  • Strategisk och kommersiell analys och rådgivning
  • Operationell analys och rådgivning
  • Corporate finance
  • Debt advisory
  • Kapitalmarknadsfrågor
  • Revision
  • Skatt
  • Strukturering