Teknologi

Teknologi

Teknikföretag arbetar hårt för att säkra sin marknadsposition genom distributiv innovation. Utforska hur våra tjänster kan stötta teknologisektorn.

Teknikföretag världen över arbetar hårt för att säkra sin marknadsposition.

Från startups till Fortune 500-företag, teknikföretag över hela världen arbetar stenhårt för att säkra sin marknadsposition genom distributiv innovation. Teknologisektorn präglas av en snabb teknikutveckling, ökad komplexitet och stark konkurrens. Det är en bransch där produktlivscyklerna blir kortare, nya marknader växer fram och konsumentbeteenden ändras i en snabb takt. I samband med dessa förändringar ställs höga krav på flexibilitet, affärsutveckling och strategi.

Hur kan vi hjälpa dig?
KPMG:s erfarna specialister världen över förstår denna föränderliga och utmanande miljö. Vi kombinerar branschkunskap med teknisk erfarenhet och kan därmed hjälpa ledare inom teknologisektorn att hantera sina komplexa affärsmodeller. Våra konsulter går utöver dagens utmaningar att förutse de potentiella konsekvenserna av skiftande ekonomi-, finans- och teknikstrategier. Vi hjälper dig att skapa direkt värde till ditt företag.


KPMG erbjuder företag inom teknologisektorn specialtjänster inom bland annat:

  • Revision
  • Företagsbeskattning
  • Företagsförvärv, avyttring och omstrukturering av verksamheter
  • Cloudtjänster
  • Outsourcing
  • IT transformation och programledning
  • Hantering av programvarulicenser
  • Verksamhetsstyrning
  • Operativa styrmodeller
  • Shared Service och Outsourcing