Energibranschen

Energibranschen

Branschen står inför utmaningar som exempelvis omställning till förnybar energi, nya och mer komplexa regelverk samt ökade krav från kunder.

Ny teknik skapar möjligheter men kräver också nya affärsmodeller och ny kompetens.

Energibranschen – navigera rätt med KPMG som partner

Hur vi genererar och distribuerar vår energi nu och i framtiden är en av vår tids viktigaste frågor. Energibranschen står inför utmaningar som exempelvis omställning till förnybar energi, nya och mer komplexa regelverk samt ökade krav från kunder. Digitalisering och ny teknik skapar fantastiska möjligheter i energibranschen men kräver samtidigt nya affärsmodeller och ny kompetens samt ökar kraven på integritet och informationssäkerhet, vilket kan innebära en motsättning. Det är nu viktigt att överbrygga hinder, utveckla möjligheter och inte minst förbättra kundupplevelsen för att komma ut som vinnare. 

KPMG har gedigen erfarenhet från energibranschen både lokalt och globalt. Vi hjälper våra kunder att navigera rätt bland möjligheter och utmaningar på en marknad i förändring. KPMG är en trygg och oberoende partner på er förändringsresa.

 

Hur kan vi hjälpa ditt företag i energibranschen?

KPMG erbjuder en mängd tjänster till företag i energisektorn. Exempelvis tjänster och rådgivning runt:

- Transformation driven av ny teknik 

- Avancerad dataanalys, automatisering och artificiell Intelligens

- Informationssäkerhet

- Transaktioner t.ex. finansiell rådgivning, due diligence och beskattningsrådgivning

- Kundcentrerade operativa modeller 

- Hållbarhet, såväl strategi som rapportering

- Traditionell revision och skattefrågor

- Konsekvenser av nya/förändrade lagar, förordningar och regelverk

För mer information om hur vi kan hjälpa ditt företag i energibranschen, kontakta någon av nedan kontaktpersoner redan idag!