Kooperativ

Kooperativ

Våra specialister har mångårig erfarenhet av att hjälpa kooperativa företag.

Våra specialister har mångårig erfarenhet av att hjälpa kooperativa företag.

Kooperativa företag och organisationer

Kooperativt företagande har en lång tradition i Sverige. I dag har de 100 största kooperativa företagen en omsättning på över 400 miljarder kronor och 100 000 anställda. Dagens fokus på långsiktig lönsamhet, hållbarhet, hög kvalitet och samhällsansvar gör att kooperativa företag ligger i tiden.

Att kunder eller leverantörer är medlemmar och direkt kan påverka gör att kooperativa företag är mer attraktiva i dag när värderingsfrågor är allt viktigare. Svensk Kooperations nya kod för styrning av ömsesidiga och kooperativa företag syftar till att ytterligare främja medlemsdialog, transparens och de demokratiska beslutsprocesserna.

Det finns dessutom stor potential för medarbetare att gå samman i kooperativ för att driva medarbetarägda företag och tillgodose behov i samhället, bland annat inom välfärdssektorn. Ny lagstiftning som tillåter investerande medlemmar har samtidigt förändrat förutsättningarna för finansiering.

KPMG har lång erfarenhet av att hjälpa kooperativa företag med revision och rådgivning. Vi förstår de speciella förutsättningar det innebär att medlemmar deltar som värdeskapande i både en ägarrelation och en affärsrelation. Vi har en bred palett av kompetens för att hjälpa kooperativa företag förbättra sina affärer – från styrning enligt den nya koden till frågor kring skatterätt, finansiering och digitalisering i syfte att förbättra medlemsdialog och demokratiska processer.

Nyfiken på hur KPMG kan stötta din verksamhet? Välkommen att kontakta någon av våra experter nedan!

 

Se vårt webinar on demand: Koden och den nya vägledningen för förtroendevalda revisorer.