Peter Nilsson

Skatterådgivare / Jur dr. och professor i skatterätt

KPMG i Sverige

Peter Nilsson har arbetat med kvalificerade skattefrågor under 25 år, särskilt med inriktning mot inkomstbeskattning av såväl stora som små företag. Rådgivningen innefattar fastighetsanknutna problemställningar, frågor om omstrukturering, planering av koncernstrukturer och andra företagsbeskattningsfrågor. En specialitet är fastighetsbeskattningsfrågor, både vad gäller frågor om löpande innehav och överlåtelse av fastigheter. Även rådgivning i redovisningsfrågor (Swedish GAAP) tillhör hans specialområde.

  • Corporate Tax
  • Skatt
  • Jur dr. och professor i skatterätt

  • Vice ordförande i Bokföringsnämnden

  • Peter ha författat ett stort antal artiklar och böcker inom både skatte- och redovisningsområdet. Han är ofta anlitad som lärare.