Vi på KPMG arbetar med att stötta kommuner, regioner och offentliga verksamheter med dagens och morgondagens utmaningar. Med erfarenhet från både offentlig sektor och näringslivet har vi verktygen och metodiken som krävs för att din verksamhetsutveckling ska bli framgångsrik . Många av våra rådgivare och revisorer har själva en bakgrund från offentlig verksamhet, och därmed en ovärderlig kunskap om de speciella förutsättningar som finns.

Offentlig sektor under stort förändringstryck

Offentlig verksamhet är under ständig förändring. Trenden går mot att färre ska försörja fler, vilket innebär lägre budget och ökad arbetsbelastning för medarbetarna. Samtidigt ökar urbaniseringen och medborgarnas förväntningar blir högre. Det innebär att offentlig sektor måste framtidssäkra sin verksamhet. För att lösa välfärdens alla utmaningar krävs ett löpande utvecklingsarbete med fokus på styrning, kvalitet och effektivitet.

Vad behöver din verksamhet hjälp med?

KPMG har specialistkompetens inom en mängd områden som berör både kärnverksamhet och stödprocesser:

  • Hållbar utveckling och Agenda 2030
  • Riskhantering och regelefterlevnad
  • Organisationsutveckling, styrning och ledning
  • Oberoende granskning och kvalitetssäkring
  • Revision