Behovet av ett starkt och tryggt samhälle är större än någonsin. Många kommuner saknar effektiva strategier för att möta våld, kriminalitet och diskriminering. Den Goda Staden är KPMGs strategi för att skapa ett socialt hållbart samhälle.

Från utmaningar till möjligheter

Den Goda Staden bygger på principerna om gemensamt ansvarstagande och social inkludering. För att uppnå en tryggare framtid måste vi möta nya samhällsutmaningar med innovativa strategier och ökat samarbete.

Trygghet är ett brett begrepp som omfattar en rad olika områden. Med vår mångsidiga verktygslåda inom områdena välfärdsbrottslighet, social hållbarhet, integrerande samhällsplanering, trygghetsutveckling och jämställdhet står vi beredda att möta era utmaningar och visioner tillsammans med er.

Gemensamt tar vi de första stegen mot att uppnå positiva och hållbara förändringar som gynnar ert samhälle och dess framtid.
 

Våra tjänster

Vi utgår från era förutsättningar. Genom interaktiva föreläsningar och workshops identifierar vi de utmaningar och möjligheter som ni står inför, och erbjuder er skräddarsydda strategier och praktiska verktyg för att påbörja er resa mot ett bättre samhälle. Genom vår anpassningsbara verktygslåda kan ni övergå från planering till konkret handling inom de områden ni vill prioritera.

Ta det första steget mot ett starkare och tryggare samhälle. Ta del av våra tjänster och boka in en strategiworkshop för att nyttja våra verktygslådor och bygga broar mellan vision och verklighet.
 

Vad vi kan hjälpa till med:

  • Strategiworkshop utifrån era specifika utmaningar och möjligheter
  • Framtagande av strategi och indikatorer för effektiv krishantering och trygghetsutveckling
  • Genomföra riskanalys och utveckla strategi med åtgärdsplan mot välfärdsbrott
  • Utveckling av skräddarsydd och hållbarhetsintegrerad styrmodell
  • Facilitera och genomföra operativa projekt med metoder som bidrar till ökad integration och trygga jämställda områden