Åsa Rönnmark Jakobsson

Kontaktperson, Den Goda Staden.

KPMG i Sverige

Åsa är Manager och rådgivare åt Governement Advisory Services och har arbetat på KPMG i snart 6 år. Åsa har tidigare haft flera ledande roller och ansvar, bland annat stabschef inom samhällsbyggnad och projektledarroller inom kommunal ledning och styrning samt samhällsbyggnadsutveckling. Utöver rådgivning för myndigheter inom offentlig sektor har Åsa stor erfarenhet av hållbarhetsarbete, ESG-frågor, jämställdhet, EU-projekt inom hållbarhetsområdet, miljöledningssystem, cirkularitet och hållbar digital utveckling.

Kompetensområden

Samhällsbyggnad  |  Ekonomisk- social- och styrningsrelaterad hållbarhet  |  Jämställdhet  |  Agenda 2023  |  Offentlig ledning och styrning  |  Strategisk planering  |  Investeringsprocess  |  Exploatering och fastigheter  |  Miljöledning  |  Elektrifiering  |  Miljörelaterade riskanalyser  | 

  • Statsvetare, Örebro Universitet

  • Offentlig ledning och styrning, Lunds Universitet

  • Jämställdhetsdiplomering

  • Lean Management

  • Agenda 2030

  • Medlem i KPMG:s ESG nätverk