Tomas Mathiesen

Partner & Auktoriserad revisor

KPMG i Sverige

Tomas är auktoriserad revisor och specialiserad mot ideell och offentlig sektor. Han har lång erfarenhet av såväl revision som rådgivning, samt har en central roll i KPMG:s branschgrupper för nämnda branscher.

Kompetensområden

Assurance | Revision | Rådgivning  | Public Sector| Ideella föreningar | Stiftelser | Utvecklingssamarbete | Humanitärt Bistånd