Handel och konsument

Handel och konsument

Handel och konsumentbranschen står ständigt inför nya utmaningar. Vi vet vilka och hur du bör tackla dem.

Handel och konsumentbranschen står ständigt inför nya utmaningar.

Detaljhandeln förändras i allt snabbare takt och konkurrensen blir allt större. På tidigare slutna nationella marknader agerar idag multinationella koncerner. Konsumenternas köpbeteenden ändras, de förväntar sig idag att kunna handla på en rad olika sätt, vilket ställer krav på digitalisering och innovation. Pris och kostnadspressen ökar och nya affärsmodeller kräver komplexa logistik-och affärssystem. Samtidigt blir hållbarhetsfrågor alltmer affärskritiska. Utvecklingen innebär utmaningar för både företag inom handel och konsumentprodukter.

För oss är det viktigt att vi jobbar nära våra kunder för att utveckla strategiska steg för utvecklandet av framgångsrika affärstransformationer. Vi arbetar med dig för att anpassa och drar nytta av de trender som fastställts av dagens snabbt föränderliga miljö.

KPMG är revisorer och rådgivare till världsledande tillverkare av konsumentprodukter och stora internationella detaljhandels-och livsmedelsföretag. Bland våra svenska kunder finns både etablerade börsbolag och sådana som växer snabbt och förbereder en börsnotering. Vårt internationella nätverk med 2000 specialister inom Consumer Markets gör att vi på ett smidigt sätt kan följa våra kunder i alla länder där de har verksamhet.

KPMG erbjuder företag inom handel och konsumentprodukter specialisttjänster inom:

  • Företagsförvärv och fusioner
  • Corporate finance
  • Riskhantering
  • Immateriella tillgångar
  • Utvärdering av IT-baserade distributions- och kontrollsystem
  • Moms, transfer pricing och annan företagsbeskattning
  • Redovisning
  • Revision