Inom tillverknings- och fordonssektorn är globalisering en självklar utgångspunkt för beslutsfattande. Kraven på snabbhet ökar i takt med kortare produktcykler och ökad konkurrens. Samtidigt höjs förväntningarna på transparens i styrning och beslutsfattande samt en tydlig ekonomisk rapportering till marknaden. 

Vad behöver du hjälp med?

  • Utveckling av affärsstrategier.
  • Digitaliseringsinitiativ.
  • Riskhantering.
  • Relationer till finansmarknaden.

Med gedigen erfarenhet och samlad kunskap stöttar vi på KPMG dig, oavsett på vilka marknader eller i vilka länder din verksamhet bedrivs.

Rådgivare till världsledande globala företag

KPMG arbetar sedan lång tid med ledande företag inom tillverknings- och fordonsindustrin. Vi lägger stora resurser på att följa och förstå de utmaningar och möjligheter som våra kunder står inför, till exempel kring hur ny teknologi och innovativa lösningar kan skapa affärsnytta i deras verksamheter.

Vi stöttar våra kunder inom våra samtliga tre affärsområden; rådgivning, revision och skattefrågor.

"

24th Annual Global Automotive Executive Survey

Our 24th annual survey examines in detail how executive sentiment is changing and the concerns and challenges
that make global automotive leaders more cautious.Download report >