Media och telekom

Media och telekom

För företag inom media och telekom innebär den snabba tekniska utvecklingen helt nya möjligheter och utmaningar.

Den tekniska utvecklingen innebär nya möjligheter för företag inom media och telekom.

Aldrig tidigare har människor haft så många möjligheter att få tillgång till innehåll. Digitaliseringen och mobila enheter förändrar konsumenternas beteende och behov samt bidrar till nya affärsmodeller. När efterfrågan skiftar allt snabbare blir livscykeln hos produkter och tjänster kortare. Aktörerna måste vara beredda att transformeras och utvecklas för att attrahera och engagera nästa generation av digitala konsumenter.

Vad erbjuder KPMG inom media och telekom?

Vi hjälper våra kunder med de strategiska vägvalen när snabb och billig uppkoppling är en självklarhet och konsumenternas behov leder till nya affärsmodeller och värdekedjor. KPMGs långa erfarenhet kommer från uppdrag både i Sverige och internationellt, där vi jobbar med såväl etablerade, ledande aktörer som nya, snabbt växande bolag och startups.

Vi på KPMG vet hur medie- och telekombolag kan leva upp till de krav på styrning och kontroll som snabb förändring innebär. Ett exempel är hur intäktsredovisning snabbt måste anpassas till nya affärsmodeller. Vi vet också hur den nya tekniken kan skapa effektiva affärsprocesser och hur våra kunder bäst kan leva upp till aktiemarknadens krav på finansiell rapportering.

KPMG erbjuder medie- och telekombolag tjänster och/eller rådgivning inom bland annat följande områden:

 • Revision
 • Företagsförvärv
 • Data & Analytics 
 • Kvalificerad redovisning, bland annat tillämpning av IFRS
 • Nyetablering av verksamhet i Sverige och internationellt
 • Börsnotering
 • Internet of Things
 • Intern styrning och kontroll
 • Mystery shopping
 • Verksamhetsstyrning
 • Shared Service och Outsourcing