Bygg och fastighet

Bygg och fastighet

KPMG:s fastighetsteam har lång erfarenhet av branschen och ett starkt internationellt nätverk.

KPMG:s fastighetsteam har lång erfarenhet av branschen och ett starkt nätverk.

Bygg- och fastighetsmarknaden är i förändring. Utvecklingen aktualiserar nya frågeställningar. Utifrån vår erfarenhet som revisorer och rådgivare till branschen bidrar vi till att utveckla våra kunders affärer.

Intresset för bygg- och fastighetsmarknaderna ökar. Den historiskt höga avkastningen från fastighetsinvesteringar attraherar investerare. Marknaden internationaliseras snabbt. Riskvilligt kapital söker sig till allt fler och allt mer transparenta nationella marknader. Transparens blir en konkurrensfaktor när marknader konkurrerar om kapital. Därmed ökar kraven på tydlighet i bygg- och fastighetsbolagens finansiella rapportering. Även hållbarhetsfrågor blir viktigare.

Vår revision och rådgivning utgår från en djup branschkunskap. Bland våra kunder finns såväl svenska och internationella bygg- och fastighetsbolag som internationella fastighetsinvesterare. KPMG är revisorer i drygt 30 procent av de noterade svenska fastighetsbolagen. Många av dessa är internationellt verksamma. Vi är också revisorer och rådgivare till ett stort antal mindre bolag inom branschen.

Vår styrka är vårt nätverk av svenska och internationella specialister inom bygg- och fastighetsbranschen. Genom samarbetet med våra specialister i KPMG:s internationella nätverk analyserar vi snabbt konsekvenserna av nya internationella redovisningsregler, utvecklingen av REITs (Real Estate Investment Trusts) och av branschspecifika derivatinstrument.

KPMG erbjuder företag inom bygg- och fastighetsbranschen specialisttjänster inom:

  • Fastighets- och företagsförvärv, M&A
  • Corporate finance
  • Företagsbeskattning
  • Etik- och miljöredovisning
  • Styrning och organisationsutveckling
  • Redovisning
  • Revision 
  • Debt Advisory