Infrastruktur

Infrastruktur

Projekt inom infrastruktur? KPMG erbjuder global och lokal expertis genom hela projektlivscykeln.

KPMG erbjuder global och lokal expertis genom hela projektlivscykeln.

KPMG Global Infrastructure är ett globalt nätverk som består av 3 000 yrkesverksamma i 110 länder. Våra team hjälper kunder att ta sig in på nya marknader och utbyta kunskap för att få bästa globala erfarenhet till lokala projekt. Det svenska infrastrukturteamet har funnits i snart 10 år och är under ständig utveckling eftersom marknaden just nu genomgår en strukturell förändring.

  • Infrastrukturprojektens ändamål är inte bara investeringen i sig utan bidrar också till att uppnå övergripande målsättningar såsom ökad sysselsättning, minskat utanförskap, minskad miljöpåverkan och ökad ekonomisk tillväxt
  • Ökade krav på medfinansiering och motprestationer från de parter som erhåller nyttor tack vare infrastrukturinvesteringen
  • Projekten karaktäriseras av fler aktörer med olika agendor som möts i stora projekt

Av dessa skäl vet KPMG att moderna infrastrukturprojekt kräver en ny typ av strategisk och finansiell rådgivning.