Riksbyggen har beslutat att bolagisera sitt fastighetsbestånd. Fastigheterna består av cirka 5 000 hyresrätter. Bolagiseringen görs som ett led i en offensiv satsning där Riksbyggen drar nytta av de övervärden som finns i fastighetsportföljen och på sikt öppnar upp för att ta in institutionella ägare i det nya fastighetsbolaget, Unobo AB. 

– Det här är en jättekomplicerad affär där vi har tagit hjälp av KPMG för att realisera affären. Med hjälp av KPMG har vi hittat en bra projektorganisation med olika typer av arbetsströmmar där både konsulter och interna medarbetare jobbar tillsammans. Det känns väldigt integrerat, säger Johanna Frelin, vd Riksbyggen.  

Johanna Frelin, vd Riksbyggen

Johanna Frelin, vd Riksbyggen.

Genom bolagiseringen och ägarspridningen frigörs kapital som ska användas till att öka nyproduktionen av hållbara bostäder från drygt 4 000 till 5000 bostäder per år. Det behövs byggas fler bostäder i Sverige än vad som görs i dag och Riksbyggen vill bidra genom en ökad byggtakt och där hållbarhet finns med i alla led.

– KPMG:s team täcker in kompetenser från flera av våra tjänsteområden och vår specialistkompetens inom den kooperativa sektorn. Projektet koordineras av ett gemensamt programkontor där arbetsströmmarna inom separation, finansiering, redovisning, skatter, fastigheter, legal samt transaktioner kommunicerar sina framsteg vilket säkerställer genomförandet av ett så komplicerat projekt, säger Per Areskär, ansvarig partner, KPMG.  

– Det som var viktigt för oss när vi valde leverantör var att man faktiskt kunde leverera en helhetslösning åt oss, att vi fick all kompetens i ett paket. Vi valde KPMG för att de satsar på kooperationer och uppvisar ett kompetent team och ett heltäckande erbjudande, säger Johanna Frelin. 

Riksbyggens nya bolag, Unobo AB, startar sin verksamhet första januari 2021, vd blir Carl-Johan Hansson som i dag är chef för affärsområde Fastigheter på Riksbyggen. Riksbyggen kommer efter ägarspridningen att bli minoritetsägare i Unobo.

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter och är en av Sveriges största fastighetsförvaltare åt bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare.