Fredrik Sjölander

Partner & auktoriserad revisor

KPMG i Sverige

Fredrik har de senaste 20 åren arbetat som auktoriserad revisor för KPMG. Han har en gedigen erfarenhet från sitt arbete med fastighetsbolag, hotell, mediaföretag, kooperativa företag samt ideella organisationer. Fredrik har en central funktion i KPMG:s arbete och utveckling inom branschgrupperna kooperativa företag och ideella organisationer.

Kompetensområden

Ideella organisationer | Kooperativa företag | Fastigheter

  • Master of Business Administration (Accounting & Audit)

  • Auktoriserad revisor

  • IFRS ackrediterad