Redovisning inom ideell sektor

Organisationer inom ideella sektor har varierande verksamhet och många redovisningsfrågor kan bli komplicerade. Till exempel kan redovisning av gåvor och bidrag bli komplext för många föreningar och stiftelser.

KPMG har gedigen erfarenhet av att hjälpa föreningar och stiftelser med frågor kring redovisning av gåvor, bidrag m.m. och är gärna ett stöd även för de redovisningsfrågor som din organisation har.

K2 eller K3?

Ideella föreningar, stiftelser och dess anknutna aktiebolag ska tillämpa något av Bokföringsnämndens allmänna råd (K2 eller K3). Mindre organisationer kan välja vilket av de allmänna råden de ska tillämpa medan större organisationer måste tillämpa K3. Krav på tillämpning av K3 kan också ställas av organisationens intressenter.

Har du funderingar kring valet mellan K2 och K3 eller om din organisation med fördel skulle kunna byta mellan K2 och K3 får du gärna höra av dig till någon av våra redovisningsspecialister.

Vanliga frågor om redovisning i ideell sektor

Föreningar och stiftelser stöter ofta på redovisningsfrågor som är komplicerade med anledning av att det är många olika typer av verksamheter som skiljer sig åt inom regelverken. KPMG kan vara ett stöd och bollplank för din organisation kring de frågor som dyker upp inom redovisningen.

Exempel på områden där KPMG kan vägleda dig:

 • Redovisning av gåvor och bidrag
 • Redovisning enligt Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3
 • Redovisning av kapitalplaceringar
 • Arkivering av bokföringsmaterial
 • Hållbarhetsredovisning
 • Funktionsindelning av resultaträkning

Årsredovisningsmallar

KPMG erbjuder årsredovisningsmallar specialanpassade för de särregler som finns för stiftelser och ideella föreningar. Exempel på mallar som erbjuds är

Organisationer som tillämpar K2:

 • Mall för årsredovisning för avkastningsstiftelse
 • Mall för årsredovisning för verksamhetsdrivande stiftelse
 • Mall för årsredovisning för pensionsstiftelse
 • Mall för årsredovisning för verksamhetsdrivande ideell förening

Organisationer som tillämpar K3:

 • Mall för årsredovisning för ideell förening
 • Mall för årsredovisning för verksamhetsdrivande stiftelse
 • Mall för årsredovisning och koncernredovisning för ideell förening

Läs mer och beställ årsredovisningsmallar

 

Kontakta oss