IT i verksamhetens alla delar

Fokus för dagens CIO har flyttats från daglig drift till utnyttjande av teknik för att skapa affärsnytta. Vi på KPMG hjälper företag och organisationer att navigera i dagens komplexa och dynamiska miljö och samtidigt adressera risker, styrning och informationssäkerhet.

Exempel på hur vi kan hjälpa din verksamhet:

  • Utvärdering av IT-strategi och -organisation 
  • Sourcing – strategi, upphandling och förhandling
  • IT risk management och internrevision

Informationssäkerhet

Digitalisering innebär stora möjligheter till utveckling och effektivisering, men den utsätter också organisationer för nya hot och risker. Denna nya verklighet kan skapa en oro som ibland utnyttjas av aktörer som vill sälja produkter, vilket ofta resulterar i onödiga investeringar på ineffektiva program med dålig anpassning till risk och affärssammanhang.

På KPMG arbetar vi främst med att hjälpa våra kunder att utvärdera och skapa förmågan att förhindra eller hantera en cyberattack eller informationsläckage, med särskilt fokus på verksamhetens processer, säkerhetsarkitektur och strategi. För oss handlar cybersäkerhet om vad du kan åstadkomma – inte om förbud och begränsningar.

Exempel på hur vi kan hjälpa din verksamhet:

  • Förändringsprojekt med tillhörande processer, rutiner och arkitektur
  • Riskhantering och riskanalyser 
  • Penetrationstester/IT-säkerhetsgranskningar
  • Vår globala mognadsanalys Cyber Security Maturity Assessment

GDPR-stöd för stärkt dataskydd

EU:s Dataskyddsförordning GDPR ställer höga krav på hur organisationer behandlar personuppgifter. Samtidigt som GDPR syftar till att öka skyddet för den enskildes rätt till skydd av personuppgifter så har regelverket inneburit många praktiska och juridiska frågor för alla som omfattas av regelverket. Att anpassa sin verksamhet till GDPR påverkar allt från organisationens interna styrning och IT-system till kommunikation, personal och förtroendevalda.

KPMG har gedigen kunskap inom dataskyddsområdet och tillhandahåller expertresurser till organisationer inom flera branscher. Våra medarbetare har kunskap såväl inom det legala området som inom organisation, processmodulering och IT.

Exempel på hur vi kan hjälpa din verksamhet:

  • Dataskyddsombud
  • Metodstöd till interna dataskyddsombud
  • Rådgivning och stöd inom dataskydd

Kontakta oss