Governance, People, Planet og Prosperity

Vår Impact Plan synliggjør hvordan vi, som globalt selskap, skal jobbe med bærekraft i tiden fremover. Den tar utgangspunkt i verdiene våre og redegjør for våre bærekraftsforpliktelser innenfor fire områder, Governance, People, Planet og Prosperity.

Med nesten 300 000 ansatte over hele verden har vi en kjempemulighet – og ikke minst et stort ansvar – til å bidra til en positiv utvikling, og lede an mot en mer bærekraftig fremtid. Den største forskjellen gjør vi gjennom prosjektene vi leverer for store og små, private og offentlige, aktører over hele verden.

Impact Plan viser hvordan vi, som en global organisasjon, bidrar positivt til samfunnet, sosialt og miljømessig.

Noen høydepunkter fra oppdateringen av vår Impact Plan:

  • Vi rapporterte iht. Global Reporting Initiative(GRI) første gang for FY2022
  • Vi gjennomfører for tiden en dobbel vesentlighetsvurdering og forbereder oss på å rapportere iht. CSRD
  • Vi har økt representasjonen av kvinner i lederroller til 29,4 prosent – en økning på 3,3 prosent opp mot basisåret 1. oktober 2020
  • Vi har redusert bruttoutslippene med 22 prosent i forhold til basisåret FY2019
  • Vi har hjulpet én million dårligere stilte unge mennesker med å bli økonomisk selvstendige gjennom våre 10by30-initiativer
  • Vi investerer mer enn fire milliarder dollar i teknologi, talent og ESG for å sikre at vi er agile, motstandsdyktige og tillitsfulle

Hva gjør vi i Norge?

Motiverte ansatte

I KPMG Norge er vi over 1800 kollegaer som hver dag, gjennom ulike prosjekter, bidrar til å gjøre en forskjell for kundene våre. Folkene våre er den viktigste ressursen vi har, og derfor jobber vi målrettet med å sikre at vi forblir en arbeidsplass der folk trives, får bruke sin kompetanse, har rom til å være seg selv og videreutvikle seg i et av landets fremste kompetansemiljø.

Utfordringene våre kunder møter er komplekse, og løsningene krever at vi samarbeider på tvers av fag, ser ting fra ulike perspektiv og tenker helhetlig.

For å kunne tilby de beste løsningene, er vi avhengig av å ivareta et mangfold blant våre medarbeidere. For å sikre at vi klarer å legge til rette for, og ivareta, en mangfoldig kultur hvor alle har like muligheter til å lykkes - gjennomfører vi undersøkelser som gjør at vi kan kartlegge mangfoldet vi har. Målet med detter er at vi kan iverksette tiltak som sikrer at vi forblir en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass, hvor folk trives og utvikler seg.

Bærekraft og CSRD

I disse dager gjennomfører vi en dobbel vesentlighetsanalyse i tråd med kravene i EU-direktivet for bærekraftsrapportering (CSRD). I dette arbeidet kartlegger vi positive og negative påvirkninger på mennesker, miljø og samfunn gjennom våre aktiviteter og forretningspartnere. Vi kartlegger også finansielle risiko og muligheter for KPMG gjennom ulike bærekraftsrelaterte temaer.

Vi gjør en bred involvering av interne representanter fra alle forretningsområder og mange tjenesteområder i kartleggingsarbeidet. Resultatet av arbeidet vil definere hvilke bærekraftstemaer vi i KPMG Norge skal rapportere på hvor vesentlige temaer av strategisk art videre skal integreres i vår forretningsstrategi og virksomhetsstyring. Vi vil rapportere etter nye CSRD-standarder for FY2024.

Tiltak for å redusere klimaavtrykket

Å redusere klimaavtrykket vårt er selvfølgelig også en høy prioritet. Innen utgangen av året skal vi sende våre vitenskapsbaserte klimamål for godkjenning hos Science Based Targets. Dette vil sikre at vi har klare og kvantifiserbare mål for å redusere karbonavtrykket vårt.


Har du spørsmål til vårt arbeid med bærekraft, klima og mangfold?