Аудит ІТ

Аудит ІТ

За результатами наших процедур ви отримуєте звіт з описом виявлених недоліків, пов’язаних ризиків та рекомендацій..

За результатами наших процедур ви отримуєте звіт з описом виявлених недоліків.

Чому це важливо

Успішність діяльності сучасних організацій на всіх ринках та у всіх галузях усе більше залежить від використання сучасних інформаційних технологій. Окрім переваг, з цим також пов’язана поява загроз та ризиків, реалізація яких може спричинити значні фінансові та репутаційні втрати. Одним із інструментів, спроможних допомогти організаціям запобігти негативним наслідкам та забезпечити ефективне використання ресурсів, є аудит ІТ – об’єктивна оцінка середовища та інфраструктури ІТ-організації, політик та процедур, з огляду на їхню відповідність цілям організації, загальновизнаним практикам та галузевим стандартам.

 

Як ми можемо допомогти

KPMG розробила та використовує власний підхід до виконання проектів з аудиту ІТ, який адаптується до потреб конкретної організації, галузевих стандартів або правових норм. Наша методологія передбачає акцент на аналізі наявних ризиків для ключових процесів організацій, як з позицій технології, так і бізнесу, щоб у такий спосіб отримати від аудиту найвищу користь.. За його результатами, шляхом порівняння використовуваних практик та процесів із загальновизнаними та розробки рекомендацій для усунення виявлених недоліків, ми ідентифікуємо можливості для підвищення ефективності процесів та зменшення ризиків, пов’язаних з використанням ІТ.

 

Що ми робимо

  • Допомагаємо організаціям визначити області ІТ з найбільшими ризиками, тим самим забезпечуючи можливість своєчасного реагування та приведення ризиків до прийнятного рівня.
  • Проводимо оцінку відповідності та рівня зрілості поточних процесів та контрольних процедур щодо загальновизнаних стандартів та кращих практик, таких як ISO 27001 та COBIT.
  • Надаємо послуги з аудиту ІТ-процесів та систем в рамках перевірок, які проводять підрозділи внутрішнього аудиту, зокрема і для проведення обов’язкових перевірок (наприклад, СУІБ для банківських установ).
  • Проводимо незалежну оцінку результатів проектів з впровадження інформаційних систем.

 

Що ви отримуєте

За результатами наших процедур ви отримуєте звіт з описом виявлених недоліків, пов’язаних ризиків та рекомендацій. Звіт містить як загальний опис результатів перевірки для вищого керівництва організації, так і більш детальну інформацію для спеціалістів, відповідальних за той чи інший процес. Ми також допомагаємо керівництву визначитися з пріоритетністю заходів щодо зменшення ризиків та критичним шляхом їх впровадження.

KPMG у соцмережах