Найкращі доступні технології (НДТ, Best Available Technology) покликані забезпечити виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг на основі сучасних досягнень науки та техніки з мінімальним впливом на довкілля. Впровадження НДТ докорінно змінює порядок державного регулювання у сфері охорони довкілля, що створює певні ризики для виробничих підприємств. 

На основі великого досвіду роботи з виробничими компаніями в усьому світі KPMG пропонує послуги з комплексного аналізу ризиків, пов'язаних з переходом на НДТ, та розроблення стратегії їхньої мінімізації, поряд з реалізацією всіх передбачених законодавством можливостей.

Наші послуги, зокрема, включають:

  • комплексну оцінку ризиків та можливостей під час переходу на НДТ з урахуванням заходів економічного стимулювання
  • розробку стратегії впровадження НДТ з урахуванням специфіки виробничої діяльності та зовнішніх факторів
  • розробку документації щодо впровадження НДТ та отримання екологічних дозволів відповідно до вимог законодавства, а також добровільної звітності, що демонструє ефективність впровадження НДТ
  • розробка, впровадження та вдосконалення процедур моніторингу та виробничого екологічного контролю на основі кращої світової практики

Наш підхід ґрунтується на детальному аналізі виробничих процесів, комплексній оцінці ризиків і можливостей та застосуванні кращої міжнародної практики при розробці заходів, спрямованих на реалізацію стратегічних цілей компанії.

Останні публікації та дослідження