Заява про обмеження відповідальності

Заява про обмеження відповідальності

KPMG – це глобальна організація незалежних фірм, що входять до KPMG International Limited, приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. KPMG International Limited та пов'язані з нею організації не вимагають професійних послуг клієнтів. Послуги надають виключно учасники глобальної організації незалежних фірм KPMG у відповідних географічних регіонах.

Інформація на цьому сайті (далі – "сайт") надана користувачам для загального ознайомлення з організацією KPMG, що зазначена на головній сторінці в якості власника сайту (далі – KPMG), і призначена для надання користувачам інформації загального характеру. Ця інформація не призначена для заміни і не замінює будь-які професійні консультації або послуги з питань аудиту та оподаткування чи інших питань. Із зазначених питань необхідно звертатися до професійних експертів KPMG, що спеціалізуються у відповідних галузях.

Залежно від конкретних фактів і обставин законодавство та регулюючі норми можуть застосовуватися по-різному. Виходячи з особливостей електронних комунікацій у всьому світі, KPMG не гарантує, що сайт буде працювати безперебійно, без затримок, помилок і упущень і не буде заражений електронними вірусами. З огляду на це інформація надається такою "як є", без будь-яких прямих гарантій або гарантій, що маються на увазі, в тому числі щодо її точності, своєчасності і повноти. Ні в якому разі KPMG, KPMG International, пов’язана з нею особа або учасник глобальної організації незалежних фірм KPMG, будь-який з партнерів, директорів, агентів або співробітників перелічених організацій не несуть відповідальності за будь-який прямий, непрямий, ненавмисний, який визначається обставинами справи, що присуджується в порядку покарання, штрафний або будь-який інший збиток (включаючи, в тому числі, відповідальність за втрату експлуатаційних якостей, втрату даних або збиток у вигляді упущеної вигоди) незалежно від форми позову, включаючи, але не обмежуючись позовами з контракту, необачності або делікту, що виникає в зв’язку з сайтом, його змістом, або в результаті доступу на такий сайт, або копіювання, відтворення або іншого використання сайту.

Оскільки зміст сайту (включаючи будь-які концепції, ідеї, методи, процедури, процеси, ноу-хау, техніки, програми, публікації, моделі, шаблони продуктів, технології, програмне забезпечення, дизайн, художні твори, графіку і інформацію, розміщену або описану на сайті) може бути захищено авторським правом, бути власною розробкою або предметом прав на результати інтелектуальної діяльності або інших прав, що належать KPMG International Limited, пов’язаними з нею особами або учасником глобальної організації незалежних фірм KPMG або будь-яким іншим особам, будь-яке несанкціоноване використання розміщених на ньому матеріалів може порушити законодавство про захист авторських прав, товарних знаків та інші закони або діючі права на результати інтелектуальної діяльності або інші права.

Користувачам дозволяється відтворювати в друкованому вигляді або поширювати матеріали (наприклад, за допомогою посилання в соціальній мережі) за умови, що:

  • Використання таких матеріалів носить особистий і некомерційний характер.
  • Збережена вся інформація про авторські права, товарні знаки та інша аналогічна інформація, що міститься у вихідних матеріалах або їх копіях.
  • Матеріали, розміщені на сайті, не дають підстави вважати, що KPMG, KPMG International Limited або будь-яка з фірм-членів мережі KPMG представляє відгук або рекомендує третім особам будь-яку організацію, її продукти або послуги, і не використовуються у вищезазначених цілях.

Не допускається модифікація, відтворення, публікація, використання або поширення в публічних або комерційних цілях розміщених на сайті матеріалів без прямого письмового дозволу власника таких матеріалів, включаючи посилання на сайти третіх осіб. KPMG не несе ніяких ризиків або відповідальності за факти неотримання користувачами зазначеного дозволу.

Назва KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками, що використовуються за ліцензією учасниками глобальної організації незалежних фірм KPMG, та інші найменування продуктів і послуг, що згадані на сайті, також можуть бути зареєстрованими товарними знаками або просто товарними знаками KPMG International Limited або фірм-членів мережі незалежних фірм KPMG або їх афілійованих осіб. Для їх використання потрібен спеціальний попередній дозвіл від KPMG International Limited або фірми-члена цієї асоціації, а також укладання ліцензійної угоди з KPMG International або пов’язаними з нею особами або учасником глобальної організації незалежних фірм KPMG. Несанкціоноване використання зазначених або інших товарних знаків з комплекту товарних знаків KPMG International Limited категорично забороняється відповідно до чинного законодавства. Щоб отримати письмовий дозвіл, зверніться до адміністратора сайту або заповніть електронну форму зворотного зв'язку.

Для зручності наших користувачів надаються посилання на сайти третіх осіб. KPMG не контролює і не несе відповідальності за роботу таких сайтів або їх зміст. Для KPMG має пріоритетне значення захист своєї репутації і товарних знаків, і ми залишаємо за собою право вимагати видалення будь-яких посилань на наш інтернет-сайт.

Категорично заборонені і можуть розглядатися як порушення законодавства про захист авторських прав і товарних знаків такі види діяльності:

  • посилання на сайт, що тягнуть за собою несанкціоноване використання логотипу KPMG;
  • будь-які посилання, які викривляють уніфікований покажчик ресурсів (URL) і (або) обходять початкову сторінку або сторінки, що містять копірайт KPMG, Заяву KPMG про обмеження відповідальності і Заяву KPMG про дотримання конфіденційності.

*KPMG, займенник «ми» і похідні від нього особисті займенники означають одну або декілька фірм або глобальну організацію незалежних фірм, що входять до складу KPMG International Limited (далі - KPMG International). Кожна з фірм є окремою юридичною особою. 

KPMG International Limited – приватна англійська компанія з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. KPMG International і пов'язані з нею організації не надають професійних послуг клієнтам. Жодна з фірм-членів мережі KPMG не має повноважень зв’язувати зобов’язаннями перед третіми особами KPMG International чи будь-яку з фірм-членів мережі KPMG, також як і KPMG International не має права зв’язувати такими зобов’язаннями жодну з фірм-членів мережі KPMG.