Суть послуги

Послуга передбачає комплексну методологічну та технічну допомогу компаніям, які складають фінансову звітність (у тому числі консолідовану) на підставі таксономії за МСФЗ та мають подавати її в електронному форматі – iXBRL.

Деталі

  • Консультаційна допомога щодо класифікації статей фінансової звітності, підготовленої за МСФЗ, та аналітичних рахунків у відповідності до вимог Таксономії UA XBRL МСФЗ: аналіз наявного у компанії плану рахунків та статей фінансової звітності, підготовленої за МСФЗ, допомога у розробці нової класифікації та співставлення з рядками Таксономії UA XBRL МСФЗ, що враховує специфіку діяльності компанії, уніфікує формат фінансової звітності. 
  • Технічна допомога з конвертації фінансової звітності, підготовленої за МСФЗ згідно з вимогами Таксономії UA XBRL МСФЗ, у формат iXBRL із застосуванням інструментів, наявних у компанії та у Системі Фінансової Звітності. 
  • Технічна допомога з валідації готової фінансової звітності, складеної за МСФЗ згідно з вимогами Таксономії UA XBRL МСФЗ, із застосуванням інструментів, наявних у Компанії або у Системі Фінансової Звітності.
  • Допомога у розробці технічних завдань для автоматизації процесу вигрузки інформації з облікових систем для подальшої конвертації звітності в формат XBRL.

Переваги та можливості

  • Компанія отримає якісну професійну допомогу щодо конвертації фінансової звітності, складеної за МСФЗ, згідно з вимогами Таксономії UA XBRL МСФЗ.
  • Компанія готуватиме МСФЗ-звітність в єдиному універсальному форматі та подаватиме її в електронному вигляді у відповідності до вимог законодавства. 
  • Розробка оптимальної класифікації згідно з вимогами Таксономії UA XBRL МСФЗ мінімізує необхідність переподання фінансової звітності за попередній рік. 
  • Компанія зекономить власні ресурси для конвертації фінансової звітності, підготовленої за МСФЗ, у форматі iXBRL та валідації такої фінансової звітності. 
  • Компанія зможе перейняти професійний досвід від фахівців KPMG для самостійної підготовки проміжної та річної фінансової звітності згідно з вимогами Таксономії UA XBRL МСФЗ у майбутньому.

Наші послуги

Команда фахівців KPMG надає цільову допомогу з питань МСФЗ методології бухгалтерського обліку та звітності для бізнесу на різних етапах розвитку.