Суть послуги

Послуга передбачає консультаційну підтримку компанії у зв’язку з проходженням аудиту.

Деталі

 • Послуга надається як доповнення до Експрес-діагностики або Комплексної допомоги з переходу на МСФЗ. 
 • Крім консультаційної допомоги з виявлення та вирішення проблем, пов’язаних із переходом на МСФЗ та застосуванням окремих стандартів, фахівці KPMG проведуть ряд розширених інтерв’ю з працівниками та нададуть рекомендації стосовно «вузьких місць», на які може бути спрямована увага зовнішніх аудиторів. Зокрема, фахівці KPMG:
  • допоможуть у підготовці орієнтовного переліку інформації, необхідного для проходження аудиту, 
  • проаналізують необхідність залучення зовнішніх експертів – актуаріїв, оцінщиків тощо, 
  • проаналізують та нададуть рекомендації щодо систем внутрішнього контролю, організації обліку та звітності, ІТ систем. 
 • Крім того, спеціалісти KPMG зможуть бути присутніми на зустрічах між компанією та зовнішніми аудиторами та допоможуть сформулювати відповіді на питання аудиторів різної складності.

Переваги та можливості

 • З кваліфікованою підтримкою KPMG компанія зрозуміє формат та обсяг інформації, яку необхідно підготувати для зовнішнього аудитора.
 • Компанія зрозуміє, які питання обліку та звітності потребують особливої уваги з боку менеджменту та знизить ризики виявлення аудитором суттєвих помилок в звітності.
 • Компанія зможе своєчасно залучити зовнішніх експертів в разі потреби.
 • Компанія отримає розуміння ключових питань аудиту та матиме обґрунтовану позицію щодо них.
 • Компанія загалом оцінить ступінь своєї готовності до проходження аудиту та отримання позитивного аудиторського висновку.

Наші послуги